logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CT CP Cao su Tây Ninh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ và tuyên dương 12 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 11/08/2015

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN và ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Công đoàn CTCPCS Tây Ninh chụp hình lưu niệm cùng các gia đình tiêu biểu được tuyên dương năm 2015

Chiều ngày 04/8/2015 Công đoàn CTCP Cao su Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2017 và Tuyên dương Gia đình tiêu biểu năm 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN và đồng chí Huỳnh Thị Hảo – UVBTV, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Cao su VN. Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá, kiểm điểm hoạt động công đoàn trong giữa nhiệm kỳ qua và tuyên dương 12 gia đình tiêu biểu nhất tại đơn vị trong năm 2015, mỗi gia đình được nhận biểu trưng kèm tiền thưởng 1 triệu đồng.  Theo báo cáo sơ kết, từ năm 2012 đến nay mặc dù SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng tiền lương và các chế độ chính sách đối với người lao động luôn được Công ty quan tâm, giải quyết kịp thời, đầy đủ, chế độ ăn giữa ca cho người lao động vẫn được duy trì thực hiện; sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong hoạt động công đoàn, luôn có sự đổi mới, sáng tạo và hướng về cơ sở. Nhiều chương trình như Mái ấm công đoàn, Ánh sáng công đoàn, hoạt động Tháng công nhân được Công đoàn Công ty tổ chức thực hiện tốt. Trong công tác tham gia quản lý, Công đoàn Công ty đã chủ động đề xuất với lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại định kỳ để nắm bắt tình hình hình CNVCLĐ, trên cơ sở đó cũng là dịp để người lao động chia sẻ, cảm thông cùng doanh nghiệp. Chính vì hoạt động tốt, nên quan hệ lao động trong công ty luôn hài hòa, ổn định. Công đoàn công ty trong nhiều năm liền đều đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra cơ bản đạt và vượt. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN đã biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn công ty, đồng thời cũng lưu ý công đoàn công ty trước tình hình khó khăn hiện nay, ngành cao su găp nhiều khó khăn do giá bán cao su giảm, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và tiền lương của người lao động, đề nghị công đoàn cần đổi mới và tăng cường hoạt động hơn nữa, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn để công đoàn thực sự là chổ dựa vững chắc cho người lao động, đồng hành cùng người lao động; triển khai nhanh Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn Cao su VN về “đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình trong CNVCLĐ” nhằm tăng thu nhập cho Người lao động và Nghị quyết về “xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa cơ sở” nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động trong tình hình hiện nay, thông qua đó người lao động hiểu, cảm thông, chia sẻ, đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật, gắn bó với Công ty nói riêng và với Ngành cao su nói chung. Từ những thành quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, sự năng động của BCH Công đoàn Công ty, Đồng chí Chủ tịch tin tưởng  Công đoàn công ty sẽ đạt được mục tiêu của Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012- 2017 đã đề ra, góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Cao su Việt Nam.

Hồng Thủy

http://www.congdoancaosu.vn/news/detail/ct-cp-cao-su-tay-ninh-so-ket-giua-nhiem-ky-va-tuyen-duong-12-gia-dinh-cnvcld-tieu-bieu-723/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ