logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tây Ninh: Khen thưởng thêm 6 công nhân về trước kế hoạch 12/11/2015

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Công đoàn Công ty (thứ 2 từ phải qua) trao Ông Nguyễn Thanh Liêm tặng giấy khen và tiền th ... ần Thị Hoa, Trần Thị Đài và Trần Kim Phượng

Ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty (thứ 2 từ phải qua) trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho CN Trần Thị Hoa, Trần Thị Đài và Trần Kim Phượng

6  công nhân về trước kế hoạch đợt này gồm: Lê Phi Hùng – Tổ 1, Đội K2, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 4.300kg, đến ngày 23/10 thực hiện được 4.306kg, tỷ lệ vượt 100,14%; Trần Thị Hoa – Tổ 2, Đội K3, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 4.900kg, đến ngày 31/10 thực hiện được 4.903kg, tỷ lệ vượt 100,06%; Trần Thị Đài – Tổ 1, Đội K3, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 4.200kg, đến ngày 31/10 thực hiện được 4.246kg, tỷ lệ vượt 101,1%; Trần Kim Phượng – Tổ 1, Đội K3, NTCS Cầu Khởi, kế hoạch giao 6.500kg, đến ngày 04/11 thực hiện được 6.527kg, tỷ lệ vượt 100,45%; Lê Khắc Bình –Đội C2, NTCS Bến Củi, kế hoạch giao 6.825kg, đến ngày 28/9 thực hiện được 6.827kg, tỷ lệ vượt 100,03%; Hà Thị Lựu –Đội C1, NTCS Bến Củi, kế hoạch giao 7.175kg, đến ngày 09/10 thực hiện được 7.307kg, tỷ lệ vượt 101,84%.

Ông Nguyễn Thanh Liêm tặng giấy khen và tiền thưởng cho ông Lê Phi Hùng

Ông Nguyễn Thanh Liêm tặng giấy khen và tiền thưởng cho CN Lê Phi Hùng

Tin, ảnh: Thế Trung

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/trang-tin-cong-doan/cao-su-tay-ninh-khen-thuong-them-6-cong-nhan-ve-truoc-ke-hoach.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ