logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Khen thưởng các CTCS hoàn thành kế hoạch trồng mới cao su tại Campuchia 17/09/2013

Đặc biệt tuyên dương các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt kế hoạch (KH), TGĐ cũng ghi nhận Ban chỉ đạo phát triển cao su VRG tại CPC, Văn phòng đại diện VRG tại CPC, các cụm I, II, III đã tập trung trong chỉ đạo, phối hợp và trao đổi thông tin kịp thời để cùng tháo gỡ các khó khăn, rào cản giúp các đơn vị thành viên VRG tại CPC hoàn thành tốt nhiệm vụ.

VRG quyết định khen thưởng 50 triệu đồng cho tập thể Công ty TNHH Phát triển Cao su C.R.C.K và Bean Heak (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê) đã có thành tích xuất sắc trong công tác trồng mới năm 2013, vượt KH trồng mới 3.700 ha được giao. Ngoài ra, TGĐ cũng đồng ý chủ trương xem xét khen thưởng cho Ban chỉ đạo phát triển cao su VRG tại CPC, Văn phòng đại diện VRG tại CPC, các cụm I, II, III và cá nhân các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác trồng mới năm 2013.

Lãnh đạo VRG cũng chỉ đạo các công ty C.R.C.K (Chư Păh), Mê Kông, C.R.C.K II và Bean Heak (Chư Sê) đóng góp hỗ trợ xây dựng chùa tại huyện Sandal, tỉnh KampongThom.

                        N.K

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ