logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG tập trung tái cơ cấu theo đề án Chính phủ phê duyệt 22/12/2015

Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy VRG, đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG đã báo cáo kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2015.

Đ/c Võ Sỹ Lực - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu của VRG tại buổi làm việc

Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu của VRG tại buổi làm việc

Theo đó, đến nay VRG đã thẩm định và đang phê duyệt giá trị doanh nghiệp CPH Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên, Bà Rịa. Với 3 Công ty Cao su Phú Riềng, Lộc Ninh, Bình Long việc xác định giá trị DN sẽ hoàn thành vào ngày 1/1/2016.

Dự kiến lũy kế đến hết năm 2015, tiến hành thoái vốn tại Công ty mẹ Tập đoàn và 18 đơn vị thành viên với giá trị thu hồi 3.116 tỷ đồng/2.808 tỷ đồng giá vốn. Bên cạnh đó, VRG đang xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 phù hợp chiến lược phát triển ngành, nhu cầu thị trường, khả năng về vốn và năng lực, trình độ quản lý.

Về công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2015 VRG linh hoạt, chủ động xây dựng cơ cấu sản phẩm phù hợp với năng lực và thế mạnh của từng đơn vị, tập trung công tác cắt giảm chi phí, tiết giảm suất đầu tư, sắp xếp phương án giảm giá thành, bảo toàn vốn và ổn định đời sống của NLĐ.

Trong đó, các chỉ tiêu SXKD ước thực hiện: Sản lượng cao su khai thác đạt 264.000 tấn, đạt 106% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 17.036 tỷ đồng, tương đương 91,96% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt 4.500.000 đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, đ/c Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy- TGĐ VRG cho biết: Năm 2015, ngành cao su gặp nhiều khó khăn chồng chất, do thị trường cao su thế giới diễn biến khó lường, giá mủ liên tục sụt giảm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch và việc đầu tư phát triển của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Ngay từ đầu năm Đảng bộ VRG đã xác định quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng thuận, đề ra nhiều giải pháp nhạy bén, linh hoạt phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đ/c cũng kiến nghị: Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giải quyết về cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn để việc thực hiện CPH đúng tiến độ, hiệu quả; Ngoài ra, để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất, ngoài cây cao su, được phát triển các cây trồng, vật nuôi khác phù hợp với sinh thái từng khu vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo SXKD, công tác an sinh xã hội của Đảng ủy VRG đạt được trong điều kiện khó khăn.

Đ/c nhấn mạnh, Đảng ủy VRG tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước cùng với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD được giao.

Để thực hiện thành công công tác tái cơ cấu, Đảng ủy VRG cần chủ động quán triệt, triển khai tốt Nghị quyết của Đảng ủy Khối  DNTW lần thứ II cũng như Nghị quyết của Đảng ủy VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nguyễn Lý; ảnh:Tuấn Anh

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/vrg-tap-trung-tai-co-cau-theo-de-an-chinh-phu-phe-duyet.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ