logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Sơn La: Toàn tỉnh trồng mới 448 ha cây cao su 19/09/2013

http://www.baosonla.org.vn/NewsData/181720130933CU.jpg

Vườn cao su 5 năm tuổi tại xã Chiềng Pằn (Yên Châu).

Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạoc các ngành chức năng phối hợp với Công ty cổ phần Cao su Sơn La rà soát, quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy chế biến, đánh giá tác động môi trường để chuẩn bị đầu tư xây dựng vào năm 2014.

Ngọc Thuấn

http://www.baosonla.org.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ