logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Chính thức tăng lương hưu cho hàng loạt đối tượng từ hôm nay 01/09/2016

Chính thức tăng lương hưu cho hàng loạt đối tượng từ hôm nay

Ảnh minh họa.

Những đối tượng nào được tăng?

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH được Bộ lao động, thương binh xã hội ban hành ngày 15/07/2016 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/9/2016.

Thông tư quy định rõ những đối tượng sau đây sẽ nằm trong diện được điều chỉnh:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 1/1/2015 đến ngày 1/5/2016.

2. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/1/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

3. Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

4. Các đối tượng nêu trên đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.

Sẽ điều chỉnh như thế nào?

Thông tư quy định về điều chỉnh mức hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/ 2016  như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng x 1.08

Về điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng

 

Về điều chỉnh mức hưởng đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở:

M.N

http://bizlive.vn/thoi-su/chinh-thuc-tang-luong-huu-cho-hang-loat-doi-tuong-tu-hom-nay-1934785.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ