logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá cao su thế giới ngày 2/10/2013 03/10/2013

Giá cao su SMR tại sàn Malaysia chốt phiên ngày 2/10

Chủng loại

Mua vào

Bán ra

Ngày 2/10

Ngày 1/10

Ngày 2/10

Ngày 1/10

SMR CV, cent/kg

272.70

272.20

275.35

274.85

SMR L, cent/kg

243.55

243.40

246.05

245.85

Latex (Iso 2004), sen/kg

536.00

539.50

541.50

545.00

Nguồn: lgm

Giá cao su kỳ hạn tháng 10 tại Tocom và Thượng Hải chốt phiên ngày 2/10

Ngày 2/10

Ngày 1/10

Thay đổi

Sàn Tocom, yên/kg

244.7

247.5

-2.8

Sàn Thượng Hải, NDT/tấn

-

-

-

Nguồn: Tocom và Shfe

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ