logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Đồng Phú chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, dự kiến cổ tức năm 2016 là 50% 07/06/2017

Dự kiến trong tháng 6/2017, DPR sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng) cho cổ đông. Theo đó, với hơn 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPR sẽ chi ra hơn 80 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này.

Được biết, ĐHĐCĐ DPR đã thống nhất thông qua mức cổ tức cho năm 2016 là 50%/mệnh giá. Trong năm 2016, DPR đã tạm ứng 10%, và 40% cổ tức còn lại dự kiến trong năm nay. Như vậy, sau khi chia 20% đợt này, DPR sẽ chia thêm 20% cổ tức bằng tiền mặt nữa trong năm nay.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2016, DPR đạt sản lượng tiêu thụ 2.668 tấn, tăng nhẹ so với quý I/2016, giá bán bình quân kỳ này gần 49,7 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 27 triệu đồng/tấn giúp DPR ghi nhận 244 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đôi quý I/2016. Lợi nhuận sau thuế quý I/2017 đạt 88 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DPR tính đến 31/3/2017 là 666 tỷ đồng.

Năm 2017 Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu đạt 722 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế ước đạt 191 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so năm 2016. Trong đó, sản lượng cao su khai thác ước đạt 13.200 tấn; sản lượng cao su tiêu thụ khoảng 16.500 tấn và thu mua khoảng 4.000 tấn, sản lượng cao su chế biến đạt 17.200 tấn. Cổ tức tiền mặt tối thiểu 30%.

http://ndh.vn/cao-su-dong-phu-chuan-bi-tra-co-tuc-bang-tien-mat-ty-le-20-du-kien-co-tuc-nam-2016-la-50--20170606032253623p4c147.news

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ