logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

15 ngày cuối tháng 6, Việt Nam xuất siêu gần 1 tỷ USD 16/07/2021

 

Nửa cuối tháng 6, Việt Nam xuất siêu trở lại giúp cán cân thương mại trong 6 tháng đầu năm chỉ còn thâm hụt gần 1 tỷ USD.

 

15 ngày cuối tháng 6, Việt Nam xuất siêu gần 1 tỷ USD

Cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước 6 tháng đầu năm. Biểu đồ: T.Bình.

 

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa đưa ra, kỳ 2 tháng 6 (16-31/6) kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 28,78 tỷ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng 2,82 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2021.

 

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6 đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm lên 317,66 tỷ USD, tăng 32,5% (tương ứng tăng gần 78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

 

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 219,87 tỷ USD, tăng 36,6% (tương ứng tăng 58,96 tỷ USD); khối doanh nghiệp trong nước là 97,8 tỷ USD, tăng 24,2% (tương ứng tăng 19,04 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

 

Kỳ 2 tháng 6, Việt Nam xuất siêu 894 triệu USD. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm Việt Nam chỉ còn nhập siêu 993 triệu USD.

 

Chi tiết về xuất khẩu, kỳ 2 tháng 6 đạt gần 14,84 tỷ USD, tăng 20,6% (tương ứng tăng 2,53 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 6/2021.

 

Các mặt hàng tăng mạnh trong nửa cuối tháng 6 như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,18 tỷ USD, tương ứng tăng 111,4%; sắt thép các loại tăng 228 triệu USD, tương ứng tăng 65%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 207 triệu USD, tương ứng tăng 10,5%...

 

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 158,34 tỷ USD, tăng 29%, tương ứng tăng 35,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 116,55 tỷ USD, tăng 34% (tương ứng tăng 29,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,6% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

 

Về nhập khẩu, kỳ 2 tháng 6 đạt 13,94 tỷ USD, tăng 2,1% (tương ứng tăng 289 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2021.

 

Một số nhóm hàng tăng trưởng đáng chú ý như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 274 triệu USD, tương ứng tăng 10%; dầu thô tăng 142 triệu USD, tương ứng tăng 104%; sắt thép các loại tăng hơn 100 triệu USD, tương ứng tăng 19,3%...

 

6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 159,33 tỷ USD, tăng 36,3% (tương ứng tăng 42,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp FDI đạt 103,32 tỷ USD, tăng 39,7% (tương ứng tăng 29,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,8% kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

 

https://vinanet.vn/kinh-te/15-ngay-cuoi-thang-6-viet-nam-xuat-sieu-gan-1-ty-usd-746024.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ