logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tổng công ty cao su Đồng Nai: Lấy hiệu quả sản xuất - kinh doanh làm thước đo của công tác xây dựng Đảng 10/06/2013

Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc tại Đảng ủy Tổng công ty cao su Đồng Nai

Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc tại Đảng ủy Tổng công ty cao su Đồng Nai

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Phương cho rằng, các tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai có nhiều loại hình nên mỗi tổ chức Đảng, đảng viên ở từng loại hình phải xác định cụ thể từng nội dung then chốt, nhiệm vụ chính của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả, chặt chẽ. Thước đo hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty cao su Đồng Nai là hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Đồng chí cũng lưu ý, Đảng bộ tổng công ty cần gắn trách nhiệm của người lãnh đạo với việc chăm lo đời sống người lao động; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân và con em công nhân cao su có trình độ văn hóa, chuyên môn nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của tổng công ty trong thời gian tới.

Phương Hằng

http://www.baodongnai.com.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ