logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tây Ninh được quy hoạch 4 cảng công suất lớn 12/06/2013

Cảng Thanh Phước do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đăng ký thực hiện. Theo quy hoạch, dự án cảng thuỷ nội địa Thanh Phước có quy mô diện tích 48ha, là cảng phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hoá cho Khu liên hợp Công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông-Bời Lời và cho toàn khu vực xung quanh. Cảng có công suất 1.000 tấn/năm. Hiện Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đang chuẩn bị các thủ tục thành lập liên doanh để triển khai dự án.

Cảng Bến Kéo được quy hoạch nâng cấp để đón tàu trọng tải 1.000 tấn

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đưa vào quy hoạch Cảng Bến Kéo có thể neo cỡ tàu 1.000 tấn; cảng Bourbon An Hòa (xây mới) có thể neo cỡ tàu 2.000 tấn (tương đương cảng Thanh Phước); cảng kho xăng dầu LPG Tây Ninh, cảng FICO Tây Ninh và cảng trung chuyển chuyên dùng khu công nghiệp Đại An Sài Gòn, đều có thể neo tàu 1.000 tấn.

Thực hiện quy hoạch này, trong thời gian tới, Tây Ninh từng bước hiện đại hóa hệ thống cảng, đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu kết nối với vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục xây dựng thể chế, chính sách, nhằm huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển cảng đường thuỷ nội địa, chủ yếu dưới các hình thức đầu tư BO, BOT; tập trung vốn ngoài ngân sách kể cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển cảng. Khi cần thiết, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần vốn đầu tư xây dựng các cảng quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá trình phát triển cảng.

HOÀNG THI

http://www.baotayninh.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ