logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá trị XK cao su giảm gần 33% 08/02/2014

Chế biến mủ cao su. Nguồn: Internet

Khối lượng cao su XK tăng tại một số thị trường lớn Trung Quốc (2,98%), Malaysia(11,56%) và Ấn Độ (20,53%).

Cũng theo Bộ NN&PTNT, ước khối lượng NK cao su trong tháng 1- 2014 đạt 33 nghìn tấn, với giá trị đạt 67 triệu USD, tăng 3,17% về lượng nhưng giảm 13,8% về giá trị so với tháng 1-2013.

Năm 2013, thị trường NK cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 21%), Campuchia (14,7%) và Nhật Bản (12,2%).

Uyển Như

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ