logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu cao su thiên nhiên của các nước ANRPC tăng 2,9% 18/02/2014

Trong đó, ba nước sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu là Thái Lan, Indonesia và Malaysia chiếm 85,9% tổng lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu của các nước thành viên ANRPC. Tổng lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu năm 2013 ước đạt 8,55 triệu tấn, tăng 4,3% so với năm 2012.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam biên dịch (Chí Dương),

nguồn: Rubber Asia, 1-2/2014: 119.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ