Đầu tư tăng trưởng kinh tế xanh cho tỉnh Quảng Nam 24/06/2013

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tham dự diễn đàn.

Diễn đàn đầu tư hướng tới Tăng trưởng xanh lần đầu tiên được tổ chức ở cấp độ tỉnh, nhằm thúc đẩy các sáng kiến và chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Nam trong mối liên kết với các tỉnh khác trong vùng (như phát triển thành phố sinh thái). Qua đó, giới thiệu về các cơ hội đầu tư trọng điểm với các nhà tài trợ, các tổ chức phát triển và các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực “phát triển các thành phố xanh, các ngành công nghiệp xanh, liên kết đô thị nông thôn và phát triển du lịch sinh thái.”

Căn cứ vào Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2050, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, triển khai dự án “Chiến lược Phát triển tỉnh Quảng Nam” theo định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển bền vững, tập trung vào tăng trưởng kinh tế địa phương, quản lý tài nguyên môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo công bằng xã hội; trong đó, các chiến lược chính là phát triển cụm ngành và cụm đô thị động lực, phát triển du lịch bền vững, quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên, liên kết đô thị - nông thôn và hợp tác cấp vùng.

Một trong những ưu tiên chiến lược của Quảng Nam là thúc đẩy việc áp dụng mô hình thành phố sinh thái, thành phố xanh cho 2 thành phố Hội An và Tam Kỳ dựa trên cơ sở quản lý hiệu quả các nguồn lực tự nhiên, văn hóa và xã hội, phát triển hạ tầng và công nghiệp xanh, phát triển du lịch sinh thái gắn liền với sự tham gia của cộng đồng, bảo tồn di sản và các hệ sinh thái nhạy cảm.

Để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế hướng tới Tăng trưởng xanh thành công, tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng lưu ý tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy nội lực của nhân dân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi của mọi thành phần kinh tế tham gia vào sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, phải gắn phát triển kinh tế với đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đảm bảo công bằng xã hội. Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế để mở ra các cơ hội hợp tác phát triển bền vững. Điều này, cần phải sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, để thực hiện các quy hoạch chiến lược đã đề ra, tỉnh đang tập trung hình thành các cơ hội đầu tư cụ thể và huy động nguồn lực hiệu quả nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển tỉnh bền vững với sự tham gia của các bên liên quan. Đồng thời, định hướng lồng ghép Tăng trưởng xanh nhằm mang lại nhiều thay đổi tích cực và phát triển cho các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của tỉnh cũng như cải thiện chất lượng sống của người dân.

Các dự án đầu tư theo hướng Tăng trưởng xanh sẽ tạo ra động lực quan trọng đối với các cơ hội phát triển cho Quảng Nam và các bên liên quan dựa trên các lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, các sáng kiến phát triển kinh tế và nguồn lực văn hóa xã hội.

Tại diễn đàn, một số mô hình xây dựng đô thị hóa xanh, phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên theo hướng Tăng trưởng xanh thành công trong nước và quốc tế có thể áp dụng cho Quảng Nam… Từ đó, có một số lựa phát triển đầu tư kinh tế mà tỉnh Quảng Nam có thể áp dụng như: phát triển kinh tế sử dụng công nghệ ít cácbon, sản xuất xanh, mua sắm xanh, tập trung vào phục hồi rừng và vốn tài nguyên./.

Hứa Chung (TTXVN)

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ