logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với tỉnh Đồng Nai 26/07/2014

Tham dự lễ ký có ông Trần Đình Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Quốc Thái – Chủ tịch UBND tỉnh cùng các phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở ban ngành, các huyện ủy, ủy ban huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. Về phía VRG có ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ; các phó TGĐ Trần Thoại, Lê Minh Châu, Lê Xuân Hòe, Nguyễn Hồng Phú cùng đại diện các Ban và các đơn vị trực thuộc VRG đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ ký kết

Quang cảnh lễ ký kết

Tại lễ ký kết, về mặt Đảng 2 bên đã thảo luận và thông qua dự thảo quy chế phối hợp gồm 6 điều. Trong đó có những nội dung và cách thức phối hợp được thể hiện như: Đối với Đảng ủy VRG và Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; lãnh đạo công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng.

Các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư. Tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị – xã hội của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và các đơn vị thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và những nội dung chỉ đạo, các hoạt động phong trào do các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh phát động…

Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi cần thiết, Tỉnh ủy Đồng Nai và Đảng ủy Tập đoàn; huyện ủy và Đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai thông báo những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động và kế hoạch công tác của mỗi bên để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và các đơn vị thành viên thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận và ông Trần Đình Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp

Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận và ông Trần Đình Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao đổi biên bản ký kết quy chế phối hợp

     Về nội dung thỏa thuận hợp tác toàn diện, 2 bên xác định việc hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập, đồng thời đảm bảo được việc thực hiện các mục tiêu trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội và trật tự an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai cũng như mục tiêu phát triển kinh tế của VRG. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có các thành viên VRG đang hoạt động mạnh mẽ là Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai, Công ty CP VRG Long Thành. Ngoài lĩnh vực cao su, hiện nay các đơn vị thành viên của Tập đoàn còn đầu tư có hiệu quả trong lĩnh vực phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng cơ sở trên địa bàn…

Theo thỏa thuận hợp tác, tỉnh Đồng Nai tiếp tục ưu tiên cho VRG làm chủ đầu tư, hoặc hợp tác với các nhà đầu tư khác có năng lực để thực hiện các dự án theo quy hoạch trên đất cao su VRG đang quản lý và sử dụng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh các thủ tục; tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp trực thuộc VRG hoạt động thuận lợi, đạt hiệu quả. Đồng thời đảm bảo tốt về trật tự an toàn xã hội, giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị đều cho rằng bản quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký là những nội dung thiết thực nhằm đảm bảo cho sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện giữa tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và VRG. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả SXKD; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác cán bộ; đồng thời cộng đồng trách nhiệm chỉ đạo giải quyết những khó khăn nảy sinh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo 2 bên cam kết triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết; đồng thời quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương cùng các đơn vị thành viên VRG phối hợp chặt chẽ để đưa nội dung bản quy chế vào cuộc sống. Thông qua đó, lãnh đạo 2 đơn vị đều khẳng định mối quan hệ đã được nâng lên tầm cao mới để hoạt động thiết thực hơn, hiệu quả hơn, và gắn bó hơn.

Ng. Cường

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ