logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Bến Thành ước đạt 100 tỷ đồng doanh thu 6 tháng cuối năm 08/08/2012

Công ty cổ phần cao su Bến thành (mã BRC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, BRC đạt tổng sản lượng là 56,4 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch cả năm, và tăng 127% so với cùng kỳ năm trước. BRC đạt lợi nhuận sau thuế là 2,3 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, BRC ước đạt 61,7 tỷ đồng tổng sản lượng. Tổng doanh thu ước đạt 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9 tỷ đồng. Ngoài ra, BRC ước tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 1triệu USD.

Về kế hoạch tăng vốn Điều lệ cho dự án đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012, Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành chọn thời điểm và lộ trình cụ thể. Năm 2012, BRC có kế hoạch phát hành 4,12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn VOV/BRC

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ