logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tập đoàn Cao su Việt Nam: Kế hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn Quảng Bình 08/08/2012

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã báo cáo thực trạng đất đai phát triển cao su trên địa bàn tỉnh và đề nghị Tập đoàn Cao su Việt Nam nghiên cứu để có biện pháp phù hợp phát triển cao su. Ông Lê Xuân Hoè đã đề xuất một số phương án để phát triển cao su, đó là có thể chuyển một số đơn vị trên địa bàn tỉnh có đất trồng cao su trực thuộc Tập đoàn hoặc liên doanh, liên kết, một phương án nữa là Tập đoàn đầu tư vốn phát triển cao su tiểu điền trên cơ sở liên kết với nông dân...

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình, diện tích có thể phát triển cao su trên lâm phần của Công ty khoảng 2-2500 ha. Hiện tại năng lực tài chính của doanh nghiệp hạn chế vì vậy có thể chuyển doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam hoặc liên doanh, liên kết với Tập đoàn để trồng cao su.

Ý kiến của các đại biểu phía tỉnh đề nghị Tập đoàn quan tâm đến diện tích đất trống có thể trồng cao su còn khá lớn ở một số địa phương, đồng thời ngoài các doanh nghiệp, Tập đoàn nên liên doanh, liên kết với nông dân phát triển cao su tiểu điền...

Lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam thống nhất việc tập trung phát triển cao su ở Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình, sau đó sẽ phát triển rộng ra những khu vực khác. Về phương án, Tập đoàn chấp nhận một trong hai phương án là chuyển hẳn doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn hoặc liên doanh giữa Tập đoàn và Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã đồng ý với kế hoạch của Tập đoàn, phương án cụ thể sẽ bàn sau. Trước mắt Tập đoàn nên đi khảo sát trên thực địa để nắm bắt thêm tình hình.

                                                                                                   P. V

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ