logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Hòa Bình đạt 288 tỷ đồng doanh thu cao su sau 7 tháng 09/08/2012

Trong tháng 7/2012, Công ty cổ phần cao su Hòa Bình HRC khai thác được 255,5 tấn mủ cao su. Lũy kế 7 tháng, HRC khai thác được 794,5 tấn, đạt trên 34,55% kế hoạch năm (2.300 tấn).

Trong tháng 7, HRC thu mua được 376,4 tấn, cộng dồn 7 tháng, HRC thu mua được 2.462 tấn, đạt 82% kế hoạch năm (3.000 tấn).

Tháng 7/2012, HRC giao bán 609 tấn, doanh thu 40,9 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, HRC giao bán được trên 4.000 tấn, doanh thu cao su là 288 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. HRC hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu cao su cả năm.


Nguồn VOV/HRC

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ