logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 09/08/2012

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng luôn chú trọng công tác xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm tạo môi trường sinh hoạt đa dạng, phong phú cho các đoàn viên, đáp ứng nhu cầu chính đáng về nghề nghiệp và đời sống của toàn thể người lao động.

 

 Quy chế dân chủ được phát huy, giúp người lao động hăng hái lao động sản xuất

Nhiều đoàn thể hoạt động hiệu quả

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” các tổ chức đoàn thể trong công ty đã thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động. Đoàn thể - hội đã phát huy vai trò trong việc tham mưu cho Đảng ủy trong công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia cùng với doanh nghiệp (DN), chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên, hội viên... góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ công ty đề ra.

Với chức năng của mình, tổ chức công đoàn công ty đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế. Trong nhiều năm qua, công đoàn công ty đã luôn đồng hành cùng DN trong phát triển DN bền vững, quan tâm chăm lo đến việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động. Trong hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ, nhiều chương trình được xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với CNLĐ trong công ty suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, với những hoạt động thiết thực của mình, tổ chức Đoàn Thanh niên công ty đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Từ năm 2007 đến nay, Đoàn đã giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú và được Ban Tthường vụ Đảng ủy xem xét kết nạp 321/408 đảng viên mới, đạt 78,7% so với kế hoạch. Hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ đã có bước phát triển mới, đóng góp tích cực trong việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của công ty.

Phát huy dân chủ cơ sở

Ông Trần Văn Du, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở ở Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã được cán bộ, CNLĐ triển khai có hiệu quả. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chế độ liên quan đến quyền lợi chính đáng của CNVCLĐ được công khai hóa.

Để bảo đảm cho người lao động có điều kiện phát huy vai trò làm chủ của mình, công ty đã tổ chức nhà tiếp dân tại trụ sở công ty và các điểm tiếp dân, thùng thư góp ý ở các nông trường, xí nghiệp. Các đơn vị đều xây dựng lịch tiếp dân và phân công cán bộ trực để tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân và cán bộ CNVCLĐ đóng góp. Hoạt động này đã hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, trái luật. Hàng năm, công ty đều tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở nhằm bảo đảm và phát huy thực sự quyền làm chủ trong CNLĐ đối với DN. Mặt khác, thông qua việc tuyên truyền, học tập QCDC cơ sở, CNLĐ đã từng bước nâng cao nhận thức và tinh thần làm chủ của mình, góp phần tạo động lực và khí thế mới trong toàn công ty để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hiện các Tiểu ban thực hiện QCDC cơ sở ở công ty đang tiếp tục thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện QCDC ở cấp mình phù hợp với yêu cầu chung và điều kiện cụ thể của đơn vị. Đồng thời không ngừng nâng cao dân chủ cơ sở trong CNLĐ, làm cho việc thực hiện QCDC cơ sở thật sự có tác động to lớn đến nhận thức, đời sống, trách nhiệm của CNVCLĐ. Qua đó, giúp CNVCLĐ phát huy quyền và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với sự phát triển bền vững của công ty trong tình hình mới.

TRÍ DŨNG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ