logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát động phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi 09/08/2012

VRG chỉ đạo, việc phát động phải được thực hiện sâu rộng và đều khắp trong CN, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác thu hoạch mủ, chăm sóc và bảo quản tốt vườn cây, thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2012. Mặt khác, qua đó liên tục xây dựng đội ngũ CN khai thác giỏi lý thuyết, vững tay nghề, đảm bảo thực hiện tốt quy trình kỹ thuật khai thác mủ. Các đơn vị tổ chức cho CN luyện tại vườn cây, yếu khâu nào luyện khâu đó theo phương châm “luyện là chủ yếu”, thi chỉ là đánh giá kết quả của quá trình luyện tay nghề.

Về phương pháp thực hiện, VRG yêu cầu các công ty, nông trường thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) luyện tay nghề, thi thợ giỏi cấp công ty và nông trường. BCĐ phát động phong trào tới từng CN, tổ, đội thu hoạch mủ. Tổ chức cho CN đăng ký theo từng cấp quản lý để chọn ra những thợ giỏi cạo mủ tiêu biểu đăng ký tham gia hội thi toàn ngành. Các đơn vị xây dựng lịch kiểm tra kỹ thuật cạo mủ cho từng cấp, gắn kết quả kiểm tra kỹ thuật để trả lương hàng tháng cho CN. Bên cạnh đó, bồi dưỡng về mặt lý thuyết cạo mủ cho CN, đồng thời động viên và bồi dưỡng vật chất thỏa đáng cho những CN đạt thành tích cao.

P.V

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ