logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Không thể xem nhẹ công tác nông nghiệp 09/08/2012

Từ nay đến 2015, VRG sẽ phải tiến hành thoái vốn ở các lĩnh vực ngoài ngành chính khác. Như vậy, thì mọi nguồn thu lợi nhuận để duy trì sự phát triển bền vững của Tập đoàn đều từ cây cao su mà ra. Sẽ chỉ còn “ăn” từ cây cao su! Vậy thì sẽ là rất trễ, nếu như ngay từ bây giờ không tập trung đánh giá toàn diện, đồng bộ về công tác quản lý và kỹ thuật nông nghiệp, không coi nhiệm vụ phát triển diện tích vườn cây, nâng cao chất lượng vườn cây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và sống còn của các thành viên VRG.

     Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, ngay từ đầu năm 2012, lãnh đạo VRG, đã tổ chức định kỳ Hội nghị giao ban Kỹ thuật nông nghiệp toàn Tập đoàn, vừa rồi là lần thứ 3. Tuy rằng mỗi lần Hội nghị, đều tập trung bàn sâu vào một chủ đề khác nhau trong công tác quản lý và kỹ thuật vườn cây, nhưng trên hết vẫn là nhằm mục đích tập trung cao độ nguồn lực của Tập đoàn, để phát triển về quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng vườn cây. Theo đánh giá của Phó TGĐ VRG  Lê Minh Châu: “Qua 3 lần tổ chức hội nghị, giúp các đơn vị nâng cao nhận thức, vì vậy công tác kỹ thuật nông nghiệp trong Tập đoàn được nâng lên và đạt được những kết quả thiết thực, công tác giống, bảo vệ thực vật, nâng cao sản lượng vườn cây đã được thực hiện khá tốt. Đây là cơ sở rất tốt để năm 2013 và những năm tiếp theo công tác nông nghiệp được làm tốt hơn”.

       Nhiệm vụ phát triển quy mô vườn cây và nâng cao chất lượng vườn cây nói chung, cũng như công tác quản lý và công tác kỹ thuật nông nghiệp nói riêng, có liên quan mật thiết đến nhiều yếu tố, nhiều khâu, nhiều bộ phận, của mọi thành viên, chứ không chỉ riêng của Ban Quản lý Kỹ thuật và các đơn vị trồng, khai thác, chế biến cao su. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm thực thi nhiệm vụ sống còn nói trên trong thời gian tới cho mọi thành viên, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt ở các công ty thuộc khối nông nghiệp là vô cùng quan trọng. Thực tiễn cho thấy, công ty nào thuộc khối nông nghiệp, chú trọng đến công tác quản lý và công tác kỹ thuật nông nghiệp, thì chất lượng vườn cây luôn ổn định, năng suất, sản lượng được nâng cao…

Tại Hội nghị giao ban Kỹ thuật nông nghiệp lần III năm 2012, vừa được tổ chức ngày 11/7, tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đã nghiêm khắc phê bình một số giám đốc công ty, trưởng ban của Tập đoàn, đã vắng mặt không tham dự theo thư triệu tập. Qua đó phần nào phản ánh công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp còn có phần bị xem nhẹ. Vấn đề này cần được nhanh chóng khắc phục trên quy mô toàn Tập đoàn.

Để làm tốt công tác kỹ thuật nông nghiệp, phải có một đội ngũ kỹ thuật giỏi chuyên môn, và luôn ổn định. TGĐ Trần Ngọc Thuận đã nhiều lần lưu ý các công ty đơn vị, nhất là những công ty có năng suất vườn cây còn thấp, cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật và có chiến lược sử dụng lực lượng này hợp lý. Có một thực tế là đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật nông nghiệp còn chưa được chuyên sâu, và không ổn định lâu dài. Những người có khả năng chuyên môn thường được cất nhắc đề bạt, hoặc phiên ngang, điều chuyển lên những vị trí khác. Đồng thời, việc đào tạo, bổ sung không kịp. Vì vậy, chất lượng đội ngũ kỹ thuật cứ bình bình, không cao, không đáp ứng tốt nhu cầu. Trong thời gian tới, phải chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và quy hoạch sử dụng lực lượng cán bộ kỹ thuật sao cho hợp lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tất nhiên còn rất nhiều yếu tố khác có tác động tích cực để hoàn thành tốt  công tác nông nghiệp, nhưng trước mắt nếu thực hiện tốt những vấn đề trên, thì sẽ góp phần ổn định chất lượng vườn cây, năng suất, sản lượng sẽ được nâng cao.

Đức Trung
Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ