logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ và Hội nghị CBCC 05/12/2012

Tổ chức Hội nghị NLĐ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-TLĐLĐVN, BLĐTBXH ngày 31/12/2007 của Tổng LĐLĐ VN và Bộ LĐTBXH. Trong đó lưu ý, với công ty cổ phần, công ty TNHH mà vốn điều lệ trên 50% vốn Nhà nước làm chủ sở hữu thì phải bầu Ban Thanh tra Nhân dân. 

Đối với Hội nghị CBCC, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP, TLĐLĐVN ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng LĐLĐ VN. Thời gian tổ chức Đại hội CBCC năm 2013 của đơn vị cơ sở thành viên phải tổ chức trong quý I/2013.

Thông báo nêu rõ, trong khi chờ văn bản chỉ đạo liên tịch của Tổng LĐLĐ VN và Bộ LĐTBXH, VRG và CĐ Cao su VN tạm thời hướng dẫn các đơn vị thành viên hướng dẫn tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ, Hội nghị CBCC cho kịp tiến độ thời gian. Sau khi có văn bản chính thức của Tổng LĐLĐ VN và Bộ LĐTBXH, VRG và CĐ Cao su VN sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh sau.

P.V

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ