logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tiếp tục chăm lo tốt đời sống người lao động 28/02/2013

Hiện hệ thống tổ chức công đoàn của công ty có 21 công đoàn cơ sở với 11.205 công đoàn viên, đạt tỉ lệ 97% so với tổng số công nhân, viên chức lao động trong toàn công ty.

Năm 2012, Công đoàn công ty đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động trong công ty; thành lập và cũng cố mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức công đoàn với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công ty. Bên cạnh đó, công đoàn công ty còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết của công nhân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2012.

Với kết quả đạt được trong năm qua, nhiều tổ chức công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn trong công ty đã được Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tặng bằng khen, giấy khen và cờ thi đua .

Năm 2013, Công đoàn công ty sẽ phối hợp đồng bộ với các tổ chức đoàn thể trong công ty tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tạo bước chuyển mới về chất lượng hoạt động công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân lao động.

Trí Dũng

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ