logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đại hội của đổi mới và sáng tạo 13/03/2013

Đại hội VII CĐ Cao su VN, nhiệm kỳ 2013 - 2018 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và cả những hạn chế, yếu kém nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó kịp thời đề ra biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ VII.

Tình hình thực tiễn cho thấy hoạt động CĐ trong thời gian tới sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Với chủ trương tiếp tục mở rộng diện tích cao su ra các vùng ngoài truyền thống, như ở miền núi phía Bắc và ra nước ngoài (Lào, Campuchia), trong đó tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đòi hỏi tổ chức CĐ phải tự “nâng tầm” mình để lớn hơn, mạnh hơn nhằm theo kịp sự phát triển của ngành.

Mặt khác, quá trình tái cấu trúc VRG sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn, cũng như lao động tại các công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn. Cùng với đó, quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước sẽ dẫn tới sự sắp xếp lại doanh nghiệp, cơ cấu lại sản xuất, tinh giản và bố trí lại lao động, ảnh hưởng đến việc làm của một số CNVC – LĐ. Từ đó sẽ khó tránh khỏi những nảy sinh xung đột, đặc biệt là các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Thêm vào đó, BCH CĐ Cao su VN nhiệm kỳ VII sẽ phải tiếp tục giải quyết những tồn tại, hạn chế còn tồn đọng, như về việc nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục; giải quyết tỷ lệ CĐ viên tại nhiều đơn vị còn thấp; nâng cao năng lực công tác của cán bộ CĐ; hoàn tất đề án nghiên cứu xây dựng bệnh nghề nghiệp cho CN cao su...

Thực tế đòi hỏi CĐ Cao su VN và các cấp CĐ trong hệ thống CĐ Cao su VN không ngừng kiện toàn bộ máy, nâng chất hoạt động CĐ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, đưa các phong trào trong CNVC-LĐ đi vào chiều sâu. Qua đó, vị thế, vai trò của tổ chức CĐ ngày càng được nâng cao, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và xây dựng VRG ngày càng phát triển bền vững.

CSVN

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ