logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất bản sách chào mừng Đại hội lần thứ VII CĐ Cao su Việt Nam 13/03/2013

Tập kỷ yếu sẽ cơ bản khắc họa một giai đoạn phát triển mới, với vị thế,  tầm vóc và vai trò của tổ chức CĐ CSVN ngày càng được định hình và không ngừng nâng cao, không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đó chính là động lực, là những kinh nghiệm quý báu cho phong trào CNVC - LĐ và hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ sau. Tập sách cũng thay lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo các bộ, ban ngành, các doanh nghiệp, đơn vị, nhân dân… từ Trung ương tới địa phương, các nước bạn Lào, Campuchia, đã tận tình ủng hộ giúp đỡ tổ chức CĐ CSVN.

Tập kỷ yếu do CĐ CSVN phối hợp với Tạp chí CSVN thực hiện.

PV

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ