logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Khen thưởng phụ nữ “hai giỏi” Cao su Chư Păh 09/02/2015

Lãnh đạo công ty trao thưởng cho các chị em đạt thành tích cao trong phong trào

Lãnh đạo công ty trao thưởng cho các chị em đạt thành tích cao trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

5 năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC -LĐ công ty đã thật sự phát triển sâu rộng và hiệu quả cao, các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế đơn vị. Nhờ vậy đã giúp chị em xác định rõ hướng phấn đấu của mình khi tham gia các hoạt động. Các phong trào được duy trì thường xuyên và gắn với các tiêu chuẩn thi đua trong lao động sản xuất.

Hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, với bản tính của người phụ nữ chăm chỉ, cần cù, chịu khó, các công việc như khai thác, chế biến, chăm sóc vườn cây hay làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chị em luôn thể hiện sự kiên nhẫn, không ngại khó, ngại khổ cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt nữ công nhân khai thác công ty chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động toàn đơn vị, hàng ngày các chị thực hiện nhiệm vụ khai thác đúng thời gian và kỹ thuật qui định, chăm lo bảo quản phần cây nhận khoán nhằm khai thác được nhiều sản lượng mủ, đạt yêu cầu về chất lượng.

Bên cạnh các công việc chuyên môn, các chị còn chăm lo xây dựng gia đình văn hóa mới, nuôi dạy con nên người, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Hà Đức Thành

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ