logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Khối 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty: Đẩy mạnh các phong trào thi đua 09/02/2015

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo Ban, Chánh văn phòng Khối 9 công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc TLĐ LĐ Việt Nam, bao gồm: Dầu khí, Đường sắt, Điện lực, Than – Khoáng sản, Cao su, Dệt may, Hàng không, Hàng hải, Công nghiệp tàu thủy. 

Chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN); đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2014, chương trình công tác trọng tâm năm 2015 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam - Đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2014 trình bày. Báo cáo đã chỉ ra rằng: Trong năm 2014 mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của thị trường trong nước và quốc tế nhưng các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã và đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các đơn vị trong Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiếp tục được duy trì ổn định, việc làm, đời sống của người lao động cơ bản được đảm bảo. Khối thi đua đã dần phát huy được vai trò và những ảnh hưởng tích cực trong quá trình tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại từng Công đoàn đơn vị thành viên. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn các cấp, tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú. Phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổ chức tuyên truyền về biển đảo, vận động cán bộ, công nhân, người lao động quyên góp, ủng hộ chương trình “Chung tay vì biển đảo quê hương” và ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”; phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Thông qua hoạt động Khối thi đua cũng tạo điều kiện để các đơn vị được so sánh, từ đó phát huy khả năng sáng tạo của nhiều đơn vị trong tổ chức các phong trào. 

Cùng với đó, công tác khen thưởng đã được chú trọng, ngoài khen thưởng thường xuyên còn có khen thưởng đột xuất, theo chuyên đề..., kịp thời động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua, các công đoàn ngành đã phát hiện được nhiều điển hình tiên tiến để từ đó tuyên truyền nhân rộng và xây dựng, đào tạo bồi dưỡng trở thành cán bộ ưu tú cho Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2015, Khối thi đua 9 công đoàn tập đoàn, tổng công ty đề ra phương hướng hoạt động với những nội dung cụ thể: Tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị , nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật; phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động", thi dua liên kết trên các công trình trọng điểm; làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tạo khí thế sôi nổi trong CNVCLĐ... 

Đồng chí Đặng Quang Điều - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật TLĐ LĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Điều đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, những ảnh hưởng tích cực của Khối thi đua với phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn của các đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Hoạt động của Khối thi đua trong năm 2014 đã diễn ra sôi nổi trên cả diện rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên đội ngũ CNVCLĐ trong các đơn vị ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển SXKD của Tập đoàn, Tổng công ty. Nhiều phong trào cụ thể đã được các đơn vị trong Khối phát động và triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; qua đó nhân rộng những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng Tập đoàn, Tổng công ty. 

Đồng chí hy vọng trong năm 2015, Khối thi đua sẽ tiếp tục phát huy các phong trào thi đua để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của các đơn vị trong khối; chuẩn bị sớm hội nghị công nhân lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các nội dung đã ký kết trong Quy chế phối hợp hoạt động của 9 đơn vị trong Khối. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn, đồng chí Đặng Quang Điều công bố Quyết định khen thưởng của Tổng Liên đoàn LĐVN năm 2014 cho 4 tập thể: Trao tặng Cờ dẫn đầu Khối cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Cờ xuất sắc cho 03 đơn vị: Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Hàng Không Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã tiến hành bình bầu đơn vị Khối trưởng, Khối phó năm 2015. Theo đó, được sự tín nhiệm của các đơn vị trong Khối, Công đoàn Đường sắt Việt Nam được bầu là đơn vị Khối trưởng năm 2015, Công đoàn Cao su Việt Nam được bầu là đơn vị Khối phó. 9 đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2014 và thông qua kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cũng như các tiêu chí, thang điểm bình xét thi đua Khối năm 2015. 

Nguyễn Hoan

http://www.pvn.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ