logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn 19/12/2022

 

Sau 3 ngày làm việc (14 – 16/12), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm 144 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 33 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII gồm 6 đồng chí. 

 

Anh Trần Quốc Bình – Bí thư ĐTN VRG (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn đại biểu Đoàn Khối DNTW dự Đại hội Đoàn toàn quốc

 

Với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

981 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc

 

Mục tiêu tổng quát là: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

 

Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII ra mắt Đại hội

 

Đại hội xác định 12 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 

Anh Trần Quốc Bình – Bí thư ĐTN VRG (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội

 

Trong diễn văn bế mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, với niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy và Ban Chấp hành TW Đoàn khoá XII

 

Đặc biệt, đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò của tuổi trẻ và Đoàn TNCS HCM trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác thanh vận. Xây dựng Đoàn Thanh niên và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo và đội hậu bị vững chắc, tin cậy của Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng giai đoạn mới.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc

 

Tổng Bí thư đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống vắn hóa cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước ta thực sự “vừa hồng vừa chuyên”, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

 

Đoàn đại biểu Đoàn Khối DNTW tham dự Đại hội

 

Anh Trần Quốc Bình chụp hình lưu niệm cùng chị Hoàng Thị Minh Thu – Bí thư Đoàn Khối DNTW tại Đại hội Đoàn toàn quốc

 

Anh Trần Quốc Bình tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn

 

http://tapchicaosu.vn/2022/12/17/anh-tran-quoc-binh-tai-dac-cu-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-doan/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ