logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Cao su Tân Biên 09/04/2024

 

Ngày 5 và 6/4, ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát kết quả 1 năm thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW và Quyết định 61-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy các đơn vị và cấp ủy địa phương tại tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Tại Tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Công ty CP Cao su Tân Biên.

 

Ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Công ty CPCS Tân Biên

 

Hiện nay, tại tỉnh Tây Ninh có một số tập đoàn, tổng công ty có đơn vị trực thuộc đóng chân trên địa bàn. Trong đó, VRG có 2 công ty thành viên là Công ty CPCS Tây Ninh và Công ty CPCS Tân Biên. Từ năm 2020 đến nay, các công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao và luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

 

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG báo cáo tại buổi làm việc

 

Các tổ chức Đảng đã duy trì nền nếp công tác xây dựng Đảng, từng bước cập nhật, bổ sung các quy chế, quy định của cấp ủy cơ sở theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối và cấp ủy doanh nghiệp; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Ông Trương Văn Cư – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Tân Biên báo cáo tại buổi làm việc

 

Việc phối hợp công tác giữa đảng ủy các đơn vị với cấp ủy tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã góp phần giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy tập đoàn gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy địa phương trong tỉnh.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/04/08/bi-thu-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-lam-viec-voi-cao-su-tan-bien/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ