logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Các Đảng bộ cơ sở VRG đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền 23/09/2022

 

Đó là đánh giá của đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW – Trưởng đoàn giám sát tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VRG về nội dung giám sát chuyên đề năm 2022, ngày 22/9.

 

Đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu.

 

Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe báo cáo của BTV Đảng ủy VRG về nội dung giám sát chuyên đề năm 2022 (từ mốc thời gian 01/12/2020 – 30/6/2022).

 

Trong đó, Đảng ủy VRG đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Tập đoàn và 100% cơ sở Đảng trực thuộc đã chủ động, linh hoạt tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết trong điều kiện thực tế của đơn vị; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… 

 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy VRG đến các cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với tình hình hiện nay. Thực hiện tốt Quy chế quy định mối quan hệ làm việc giữa Đảng ủy VRG với HĐQT và TGĐ VRG; Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy VRG với cấp ủy các đơn vị thành viên trực thuộc cấp ủy địa phương.

 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để nắm bắt thực trạng và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ VRG ngày càng phát triển bền vững. 

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy VRG đã tổ chức tốt việc triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để toàn Đảng bộ cùng thực hiện với nội dung, phương thức trọng tâm và có hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào yêu nước, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

 

Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, gắn với xây dựng Đảng bộ VRG trong sạch vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua tăng năng suất vườn cây, vượt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng; giảm chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm; phát huy truyền thống ngành cao su vẻ vang 93 năm và nâng cao uy tín và “Thương hiệu Cao su Việt Nam”.

 

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng, đã giúp cho cán bộ, đảng viên và NLĐ nắm được những nội dung cơ bản và ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác. Góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và NLĐ Tập đoàn nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

 

Đ/c Trần Công Kha – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi làm việc.

 

Ngoài ra, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy VRG, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thành viên đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết; ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được toàn thể cán bộ, đảng viên và NLĐ tích cực tham gia hưởng ứng.  Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển; các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn. Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong lao động SXKD, thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn hóa, văn minh…  

 

Đ/c Trần Công Kha – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho rằng, những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp do tình hình dịch bệnh, xung đột giữa các nước…và kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong đó có Tập đoàn, nhưng Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ, cùng với sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân.

 

Do đó hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn có tăng trưởng, có lợi nhuận, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách Nhà nước; ổn định việc làm và đời sống cho NLĐ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc, vùng sâu, vùng xa và đồng bào trong vùng có dự án trồng cao su ở CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia… 

 

BTV Đảng ủy VRG tặng sách Lịch sử ngành cao su cho Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối DNTW.

 

 “Nhờ việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ Tập đoàn thời gian qua đạt được những kết quả quan trọng, làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tiên phong gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD, góp phần xây dựng Đảng bộ VRG trong sạch, vững mạnh, phát triển ổn định và bền vững”, đ/c Trần Công Kha khẳng định.  

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn giám sát đánh giá cao công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ VRG thời gian qua; công tác tuyên truyền khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang 93 năm ngành cao su VN, tất cả được thể hiện qua gương mặt, tinh thần hăng say lao động của NLĐ vùng sâu, vùng xa và minh chứng bằng kết quả SXKD của các đơn vị thành viên; NLĐ trong toàn Tập đoàn đã đồng lòng đoàn kết vượt qua khó khan, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD… 

 

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung phục vụ cho đoàn giám sát; thể hiện sự nghiêm túc trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt công tác tuyên giáo của Đảng. Các nội dung được giám sát đã được Tập đoàn triển khai bài bản, nghiêm túc và được các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện đầy đủ, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Các Đảng bộ cơ sở trực thuộc được giám sát đã có nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên giáo… 

 

 “Ban lãnh đạo VRG đã đổi mới phương pháp tuyên truyền rất tốt; đó là phối hợp rất tốt với các cơ quan báo chí tại TP.HCM và báo chí của một số bộ, ngành trong việc xây dựng các tuyến bài nhiều kỳ, công phu viết về công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện các chủ trương phát triển KTXH của Đảng và Nhà nước… Các đơn vị thành viên đã chăm lo đầy đủ cho NLĐ trong phòng, chống dịch Covid -19; đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHYT và BHXH cho NLĐ. Cùng với đó, VRG là điểm sáng trong việc tổ chức các sân chơi như Hội thao, Hội diễn cho NLĐ. Từ đó tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp và NLĐ, từ đó NLĐ ổn định tư tưởng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ổn định SXKD…” – đ/c Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh. 

 

http://tapchicaosu.vn/2022/09/22/cac-dang-bo-co-so-truc-thuoc-vrg-da-co-nhieu-cach-lam-hay-sang-tao-trong-cong-tac-tuyen-giao/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ