logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Chư Prông định hướng tập trung đầu tư chiều sâu 15/05/2020

 

Mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông định hình lại quy mô SXKD; tập trung đầu tư chiều sâu, theo hướng tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 tổ chức vào sáng 14/5.

 

Với sự nhất trí và đồng thuận cao, 14 thành viên trong BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ông Võ Toàn Thắng – TGĐ công ty tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới tại phiên họp thứ I.

 

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới cũng đã bầu ra BTV với 5 đồng chí và bầu ông Phan Thanh Hà và ông Trần Văn Tiến giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, trong đó ông Trần Văn Tiến kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy công ty khóa XII.

 

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

 

Tại đại hội, 94 đại biểu đại diện cho 241 Đảng viên của 7 nông trường, 2 xí nghiệp, trung tâm y tế, cơ quan công ty và Công ty Cổ phần Chư Prông – Stung Treng đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

 

Theo đó, trong công tác Đảng, Đảng bộ công ty phấn đấu hàng năm có 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 100% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới, chú trọng phát triển Đảng viên là người dân tộc thiểu số và Đảng viên nữ. Mỗi năm, phấn đấu kết nạp từ 20 Đảng viên mới trở lên, bằng 8% so với Đảng viên đầu nhiệm kỳ.

 

Tiến hành kiểm phiếu sau khi bầu Ban chấp hành

Tiến hành kiểm phiếu sau khi bầu Ban chấp hành

 

Trong nhiệm 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua toàn công ty đã khai thác được 34.359 tấn mủ cao su, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch từ 3% – 7%. Đặc biệt, trong 3 năm từ 2017 – 2019 công ty luôn về trước kế hoạch 20 ngày. Chế biến được 36.147 tấn mủ các loại, đạt 103%. Tổng sản lượng xuất khẩu trong 5 năm đạt 10.521 tấn, chiếm 31% sản lượng tiêu thụ toàn công ty.

 

Biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành

Biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành

 

Mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ công ty đã đề ra mục tiêu định hình lại quy mô SXKD; tập trung đầu tư chiều sâu, theo hướng tăng năng suất vườn cây, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

 

Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục kiện toàn tổ chức, tái cơ cấu lại sản xuất, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao hiệu quả SXKD trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn. Duy trì việc làm, ổn định tư tưởng, đảm bảo đời sống CB.CNV – LĐ; làm tốt trách nhiệm của công ty đối với xã hội; củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế.

 

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt và nhận nhiệm vụ

 

Đồng thời, sẽ đa dạng hóa cây trồng, chuyển đổi một số diện tích đất sang trồng cây công nghiệp khác có giá trị cao hơn. Liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, chủ lực vẫn là cây cao su. Đối với sản phẩm mủ cao su, ưu tiên phát triển các sản phẩm đã khẳng định thị phần uy tín như mủ Latex (HA), CV50, CV60, tiếp tục nghiên cứu sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường mà công ty có tiềm năng lợi thế.

 

Đoàn chủ tịch đièu hành đại hội

Đoàn chủ tịch đièu hành đại hội

 

VĂN VĨNH

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-chu-prong-dinh-huong-tap-trung-dau-tu-chieu-sau.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ