logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Chư Sê: Phấn đấu xuất khẩu trực tiếp đạt 30% 09/02/2018

 

Mặc dù theo nhận định năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê vẫn mạnh dạn đề ra mục tiêu khai thác 3.000 tấn, chế biến 5.000 tấn, xuất khẩu trực tiếp đạt 30% và thu nhập của người lao động bằng năm 2017 trở lên.

 

Lãnh đạo công ty đón nhận cờ thi đua xuất sắc của CĐ CSVN

Lãnh đạo công ty đón nhận cờ thi đua xuất sắc của CĐ CSVN

 

Những chỉ tiêu này đã được hơn 100 đạt biểu về tham dự lễ tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và hội nghị người lao động nhất trí thông qua.

 

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công ty đã nhấn mạnh dù còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh như lao động thừa thiếu luôn đan xen, thời tiết diễn biến khó lường, giá bán cao su chưa ổn định…nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động công ty đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

VRG tặng cờ khi đua xuất sắc cho khối thi đua các đơn vị sản xuất trực thuộc công ty

VRG tặng cờ khi đua xuất sắc cho khối thi đua các đơn vị sản xuất trực thuộc công ty

 

Theo đó, công ty đã khai thác được 3.553 tấn, đạt 111% kế hoạch; sản lượng chế biến 5.243 tấn, đạt 131%; trong đó gia công được 1.690 tấn; tiêu thụ 3.539 tấn, chiếm 101,4% kế hoạch, trong đó xuất khẩu trực tiếp đạt 26,6% tổng sản lượng tiêu thụ; tổng doanh thu 179,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 47,2 tỷ đồng; tiền lương bình quân toàn công ty đạt trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

 

P. TGĐ VRG trao bằng khen của TGĐ cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm qua

Phó TGĐ VRG trao bằng khen của VRG cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm qua

 

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2018 còn hết sức nặng nề và nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cũng đề ra nhiệm vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà lãnh đạo VRG đã giao, trong đó khai thác vượt kế hoạch 3.000 tấn; gia công được 2.000 tấn; tiêu thụ đạt 3.000 tấn, phấn đấu xuất khẩu trực tiếp đạt 30% tổng sản lượng tiêu thụ; phấn đấu tiền lương bình quân của người lao động đạt từ 4,7 triệu đồng/tháng trở lên.

 

Nhiều cá nhân đã được TGĐ VRG khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong ao động sản xuất

Nhiều cá nhân đã được TGĐ VRG khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất

 

Văn Vĩnh

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-chu-se-phan-dau-xuat-khau-truc-tiep-dat-30.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ