logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch giảm 35% lợi nhuận năm 2021 28/12/2020

 

Uớc tính đến ngày 31/12/2020, sản lượng tiêu thụ cả năm của Cao su Phước Hòa đạt 31.500 tấn mủ thành phẩm. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty lần lượt đạt 2.244 tỷ đồng và 1.149 tỷ đồng.

 

Thông tin từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) ghi nhận doanh thu cả năm 2020 của công ty mẹ là 2.244 tỷ đồng, thực hiện 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của Cao su Phước Hòa là 1.149 tỷ đồng, công ty đã nộp ngân sách hơn 200 tỷ đồng.

 

Ước tính đến ngày 31/12/2020, Cao su Phước Hòa khai thác được 11.500 tấn mủ quy khô (đạt 100% kế hoạch năm); sản lượng thu mua 20.000 tấn mủ quy khô. Sản phẩm tiêu thụ cả năm 2020 ước đạt 31.500 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 33,21 triệu đồng/tấn.

 

Trong năm 2020, công ty đã đầu tư cho các dự án tại công ty con như chăm sóc, khai thác và chế biến cao su tại Campuchia, một số dự án công ty tham gia góp vốn đã phát huy đạt hiệu quả, thu được lợi nhuận và cổ tức như khu công nghiệp Nam Tân Uyên, khu công nghiệp Tân Bình.

 

Năm 2021, mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ Phước Hòa là 1.921 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm nay; kế hoạch lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng, sụt giảm 35% và dự kiến nộp ngân sách 234 tỷ đồng.

 

Cao su Phước Hòa dự báo tình hình ngành cao su khả quan hơn, giá bán cao su đang tăng ở mức khá. Cụ thể hơn, sản lượng cao su khai thác trong năm tới dự kiến đạt 9.600 tấn, cao su thu mua 12.000 tấn; sản lượng cao su chế biến nhập kho 21.600 tấn; sản lượng cao su tiêu thụ 33.999 tấn.

 

Bên cạnh đó, Cao su Phước Hòa cho biết đang đang đề xuất với cơ quan chức năng chuyển đổi một phần diện tích cao su sang phát triển đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

 

Về đề xuất được làm chủ đầu tư tại các dự án chuyển đổi trên của Phước Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, vấn đề này đã được đề cập trong Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Cao su sau cổ phần hóa để trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt theo quy định. 

 

Ủy ban ghi nhận và ủng hộ các đề xuất của Tập đoàn Cao su và các đơn vị thành viên trên cơ sở đúng theo quy định của pháp luật nhằm phát huy tối đa tiềm năng và nội lực sẵn có của đơn vị.

 

https://vietnammoi.vn/cao-su-phuoc-hoa-dat-ke-hoach-giam-35-loi-nhuan-nam-2021-2020281272728875.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ