logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tân Biên lãi 159 tỷ đồng quý III, gấp 3,5 lần cùng kỳ 18/10/2021

 

Giá bán tăng giúp biên lợi nhuận gộp Cao su Tân Biên tăng mạnh từ 14,3% lên 49,8%. Lợi nhuận hoạt động khác quý III cũng tăng 44% nhờ thanh lý cây cao su.

 

Theo BCTC quý III, Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) ghi nhận doanh thu 265 tỷ đồng, tăng 16%. Giá vốn giảm 32% nên lợi nhuận gộp gấp 4 lần đạt 132 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,3% lên 49,8%.

 

Công ty cho biết nhờ tình hình kinh tế đang phục hồi, giá bán mủ cao su tăng cao hơn so với cùng kỳ. Giá bán mủ cao su bình quân quý III đạt 38 triệu đồng/tấn, tăng 28,2% so với quý III/2020. Giá vốn giảm nhờ sản lượng khai thác tăng làm giá thành giảm.

 

Cùng với đó, lợi nhuận hoạt động khác đạt 70 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước nhờ lợi nhuận từ thanh lý cây cao su tăng.

 

Các yếu tố trên đã giúp lợi nhuận sau thuế Cao su Tân Biên gấp 3,5 lần lên 159 tỷ đồng.

 

rtb-quyiii42-8791-1634203286.png

Đơn vị: tỷ đồng

 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần 641 tỷ đồng, tăng 74%; biên lãi gộp cải thiện từ 10,7% lên 39,7%. Lợi nhuận sau thuế 296 tỷ đồng, tăng 282%. EPS đạt 2.698 đồng, tăng 194%. Doanh nghiệp thực hiện vượt 36% kế hoạch doanh thu và vượt 148% kế hoạch lợi nhuận năm.

 

Tại thời điểm 30/9, doanh nghiệp cao su giảm nợ vay ngắn hạn từ 38,5 tỷ đồng đầu năm về 5,6 tỷ đồng, vay dài hạn cũng giảm từ 625 tỷ về 494 tỷ đồng.

 

Đơn vị cũng tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ 114 tỷ đồng lên 178 tỷ đồng. Khoản phải thu gần gấp đôi lên 59 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 18% lên 142 tỷ đồng.

 

https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/cao-su-tan-bien-lai-159-ty-dong-quy-iii-gap-3-5-lan-cung-ky-1301710.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ