logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tây Ninh đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 bằng 59% so với năm 2021 17/03/2022

 

Năm 2022, Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC/HoSE) đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 355 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 65 tỷ đồng, giảm 18% và 41% so với năm 2021.

 

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Theo đó, sản lượng khai thác và sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 7.500 tấn và 8.200 tấn.

 

Công ty mẹ TRC đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 355 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 65 tỷ đồng, giảm 18% và 41% so với năm trước.

 

Sản lượng khai thác và sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 7.500 tấn và 8.200 tấn. Ngoài ra, Công ty mẹ TRC cũng đặt kế hoạch tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2022 gần 230 tỷ đồng.

 

Với Công ty con là Công ty Siêm Riệp - Phát triển cao su (TRC sở hữu 100% vốn), tổng doanh thu dự kiến đạt gần 94 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 62 tỷ đồng.

 

So với cùng kỳ, doanh thu thuần tăng 15%, đạt gần 418 tỷ đồng và lãi ròng tăng 5%, lên hơn 92 tỷ đồng. Theo TRC, lợi nhuận mủ cao su tăng do giá bán bình quân năm 2021 đạt 41,78 triệu đồng/tấn, tăng 7 triệu đồng/tấn so với năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng do nhận cổ tức từ đơn vị góp vốn tăng.

 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, lãi ròng đạt hơn 97 tỷ đồng, tăng 10% so với báo cáo tự lập. Công ty biết cho biết, nguyên nhân là do điều chỉnh giảm chi phí tiền lương, giá thành tiêu thụ mủ cao su giảm nên lợi nhuận cao su tăng.

 

Quy mô tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 ghi nhận hơn 1.974 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 26%, xuống còn 113 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 43%, giá trị gần 70 tỷ đồng, biến động chủ yếu đến từ thành phẩm.

 

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 414 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay dài hạn gần 233 tỷ đồng, giảm 15% và nợ vay ngắn hạn gần 33 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TRC đứng im tại mốc 47.800 đồng/cp trong 4 phiên trở lại đây, giảm 5% so với đỉnh phiên 07/02.

 

https://thuonghieusanpham.vn/cao-su-tay-ninh-dat-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2022-bang-59-so-voi-nam-2021-31512.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ