logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Việt Lào lợi nhuận sau thuế vượt 4,22% kế hoạch 19/03/2024

 

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự linh hoạt trong điều hành, sự đoàn kết chung sức đồng lòng vượt khó của NLĐ, năm 2023, Công ty CPCS Việt Lào đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Người lao động Cao su Việt Lào có mức thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung tại địa phương. Ảnh: Vũ Phong

 

9 năm liên tục năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha

 

Cao su Việt Lào bước sang khai thác năm thứ 13, nhiều diện tích đã chuyển qua mặt cạo HO1 năm thứ 2 và 90% diện tích giống RIVV4 nên sản lượng bị giảm khi chuyển qua cạo đục. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết cực đoan, mỗi năm lượng mưa tại khu vực có chiều hướng giảm và không ổn định, thời gian ngưng cạo kéo dài, thời gian khai thác ít lại đã ảnh hưởng đến sản lượng… Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, công ty đã hoàn thành kế hoạch (KH) sản lượng Tập đoàn giao trước 15 ngày.

 

Dự kiến hết năm 2023, công ty khai thác 18.500 tấn (vượt 5,11% KH); tiêu thụ 20.486 tấn (vượt 7,82% KH); doanh thu gần 705 tỷ đồng (đạt 99,8% KH); lợi nhuận trước thuế 177,9 tỷ đồng (vượt 4,22% KH); lợi nhuận sau thuế 142,32 tỷ đồng (vượt 4,22% KH); tiền lương bình quân NLĐ 7,2 triệu đồng/người/tháng.

 

Ông Ngô Quyền – TGĐ Cao su Việt Lào, chia sẻ: “Công tác chăm lo đời sống của NLĐ luôn được công ty chú trọng và quan tâm. Đặc biệt trong giai đoạn tình hình kinh tế Lào lạm phát tăng cao, tiền kíp Lào bị mất giá làm cho đời sống của NLĐ gặp nhiều khó khăn. Nhằm đảm bảo đời sống của NLĐ, công ty phải tính toán, cân đối lại quỹ lương và tăng mức phụ cấp, trợ giá cho NLĐ nhằm giữ chân và ổn định nguồn lao động. Trong năm, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ…”.

 

Nhiều giải pháp phát triển bền vững

 

Trong thời gian tới, Cao su Việt Lào sẽ gặp không ít những khó khăn tác động đến việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty như: tình hình biến động lao động, tình hình sản lượng của vườn cây có chiều hướng giảm theo chu kỳ, tình hình thời tiết cực đoan kéo dài, an ninh trật tự trong vùng dự án ngày càng diễn biến phức tạp…

 

Ông Ngô Quyền cho biết, từ thực tế đó, công ty đã có 4 nhóm giải pháp then chốt để phát triển ổn định và bền vững. Về ổn định lao động địa phương, công ty đã xây dựng mức lương khoán cho NLĐ một cách hợp lý. Song song đó, công ty đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho NLĐ do đồng kíp Lào mất giá như phụ cấp làm hằng ngày, phụ cấp lao động chuyên cần hằng tháng, phụ cấp trong các tháng ngưng cạo để giữ chân NLĐ, thưởng chuyên cần năm và thưởng ABC… Hiện nay thu nhập của NLĐ luôn bằng hoặc cao hơn so với mặt bằng chung trên địa bàn, từ đó đã thu hút được lực lượng lao động rất lớn, giúp công ty ổn định lao động khai thác.

 

Công ty luôn duy trì thực hiện tốt quy trình khai thác, làm tốt công tác kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra chéo giữa các NT thường xuyên hàng tháng. Công tác sử dụng thuốc kích thích mủ được quản lý rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Diện tích vườn cây rộng lớn, địa bàn phức tạp, vườn cây xen kẽ trong các bản làng, dân cư… Công ty luôn chủ động phòng chống cạo trộm, lấy cắp mủ, ký hợp đồng thuê công an, bộ đội cùng đi tuần tra, canh gác, chốt chặn các nơi.

 

“Để phát triển bền vững, trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện lộ trình thanh lý tái canh giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, xây dựng bộ cơ cấu giống phù hợp với thổ nhưỡng đơn vị. Tăng cường phối hợp đào tạo đội ngũ quản lý vườn cây bằng các phần mềm GIS, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý vườn cây” – ông Ngô Quyền, chia sẻ.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/03/18/cao-su-viet-lao-loi-nhuan-sau-thue-vuot-422-ke-hoach/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ