logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Đồng Phú (DPR) chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 15% 16/07/2021

 

CTCP Cao su Đồng Phú (Mã chứng khoán DPR - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

 

Cao su Đồng Phú (DPR) chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 15%

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng. Như vậy, với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 64,5 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức này.

 

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/7 và ngày thanh toán dự kiến là 30/8/2021.

 

Trước đó, DPR công bố báo cáo quý I/2021 đạt 201 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 88%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 39 tỷ đồng.

 

Được biết, trong năm 2021, DPR đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020.

 

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổ chức chăm sóc và khai thác 5.761,59 ha vườn cây kinh doanh, năng suất vườn cây đạt 1,97 tấn/ha; thu mua sản lượng cao su tiêu điều trên địa bàn 2.500 tấn; tái canh khoảng 461,55 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%.

 

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của DPR đạt xấp xỉ 3.570 tỷ đồng, giảm 8,42% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 320 tỷ đồng, giảm 12,57%; các khoản đầu tư ngắn hạn hơn 409 tỷ đồng, giảm 17,56%; còn hàng tồn kho tăng 21% lên 197,6 tỷ đồng.

 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/7, cổ phiêu DPR tăng 1.600 đồng lên 62.000 đồng/cổ phiếu.

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/cao-su-dong-phu-dpr-chuan-bi-tra-co-tuc-tien-mat-nam-2020-voi-ty-le-15-post274261.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ