logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Đồng Phú có kết quả hoạt động rất tốt so với mặt bằng chung của VRG 09/02/2023

 

Đó là nhận định của ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, được Công ty CPCS Đồng Phú tổ chức ngày 9/2.

 

Cao su Đồng Phú nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

17 liên tiếp năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha

 

Năm 2022, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập thể NLĐ Công ty CPCS Đồng Phú đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Diện tích vườn cây khai thác trên 5.600 ha, sản lượng 12.390 tấn (vượt 19,13% kế hoạch), năng suất trên 2,2 tấn/ha. Đây cũng là năm thứ 17 liên tiếp công ty đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha.

 

Tổng sản lượng thành phẩm chế biến trong năm 2022 đạt hơn 15.557 tấn, sản lượng mủ tiêu thụ là 13.684 tấn (vượt 14% kế hoạch). Tổng doanh thu gần 854 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế hơn 203 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chi quỹ phúc lợi trên 31,6 tỷ đồng, chi quỹ khen thưởng hơn 36,1 tỷ đồng.

 

Công đoàn Cao su Đồng Phú nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Bên cạnh đó, công ty còn tập trung vào các hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

 

Báo cáo tại hội nghị tổng kết SXKD năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, vào ngày 9/2, ông Hồ Cường – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Đồng Phú cho biết: “Năm 2023, với 5.367 ha vườn cây khai thác, công ty phấn đấu sản lượng vượt 3 – 5% so với sản lượng được Tập đoàn giao, duy trì 18 năm liên tiếp năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Thu mua cao su tiểu điền trên 3.000 tấn. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, phấn đấu tiền lương bình quân trên 9,5 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục tập trung nguồn lực để giúp đỡ các công ty con, công ty liên kết hoàn thành nhiệm vụ…”.

 

Ông Hồ Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao thưởng tại hội nghị

 

Đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh Bình Phước

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Anh Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, chung tay của toàn thể NLĐ công ty để đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua.

 

“Đứng chân trên vùng đất là cái nôi truyền thống hào hùng của công nhân cao su, sau hơn 40 năm hoạt động, công ty đạt nhiều thành công vượt bậc, đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh nhà và Tập đoàn. Với thu nhập trên 11,2 triệu đồng/người/tháng, đây là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương” – ông Huỳnh Anh Minh phát biểu.

 

Ông Huỳnh Anh Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

 

“Trong thời gian tới, công ty tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phát huy truyền thống để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế – xã hội, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của địa phương. Tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Tôi đề nghị, các sở ban ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Cao su Đồng Phú hoàn thành nhiệm vụ” – ông Huỳnh Anh Minh nhấn mạnh.

 

3 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Hội tụ đầy đủ tiềm năng để phát triển bền vững

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG nhận định: “Trước tình hình khó khăn của toàn ngành, kết quả sản xuất kinh doanh của Cao su Đồng Phú là rất tốt so với mặt bằng chung của Tập đoàn và tỉnh Bình Phước trong năm 2022. Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn và tăng lên qua các năm. Đồng thời, công ty cũng cân đối nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phần phân phối cho NLĐ thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

 

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

 

Chỉ đạo về hoạt động SXKD năm 2023, ông Huỳnh Kim Nhựt cho biết: “Năm 2023 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Tôi mong rằng, công ty tích cực chủ động, linh hoạt xây dựng chiến lược phát triển theo từng giai đoạn, chi tiết, cụ thể, tập trung đẩy mạnh công tác quản lý. Đảm bảo tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của công ty”.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

“Tôi tin tưởng trong năm 2023, với tiềm năng của công ty, là đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành nghề so với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn và hội tụ đầy đủ tiềm năng, lực đẩy, kinh nghiệm… để có thể đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. toàn thể NLĐ công ty tiếp tục đoàn kết, chủ động, linh hoạt hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra” –  ông Huỳnh Kim Nhựt nhấn mạnh.

 

http://tapchicaosu.vn/2023/02/09/cao-su-dong-phu-co-ket-qua-hoat-dong-rat-tot-so-voi-mat-bang-chung-cua-vrg/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ