logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Chất lượng sản phẩm cao su chế biến liên tục được nâng cao 07/04/2021

 

Chất lượng sản phẩm cao su chế biến của các đơn vị thành viên Tập đoàn năm 2020 liên tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng.

 

Các sản phẩm mủ cốm có các chỉ tiêu hóa lý ổn định và đạt yêu cầu chất lượng riêng của khách hàng. Ảnh: Vũ Phong

 

Cao su ly tâm đạt yêu cầu chất lượng cao

 

Toàn VRG hiện có 39 công ty có nhà máy chế biến, trong đó có 56 nhà máy chế biến với 94 dây chuyền sản xuất. Năm 2020, Tập đoàn có 53 đơn vị có sản phẩm cao su chế biến và gia công chế biến.

 

Tập đoàn có 10 đơn vị sản xuất sản phẩm cao su ly tâm cô đặc gồm các công ty: Bình Long, Dầu Tiếng, Đồng Nai, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phú Riềng, Phước Hòa, Tân Biên, Tây Ninh, Chư Prông. Với các sản phẩm chế biến chủ lực như HA, LA. Các sản phẩm khác như cao su ly tâm MA có Công ty Đồng Nai sản xuất và đặc biệt là sản phẩm cao su ly tâm cô đặc Low Prôtein (UPLHA, UPLLA) cũng chỉ có Công ty Dầu Tiếng sản xuất.

 

Về chất lượng sản phẩm HA & LA, 100% sản phẩm cao su tiêu thụ đạt TCVN 6314:2013 và đạt yêu cầu chất lượng cao của khách hàng. Chất lượng sản phẩm cao su ly tâm Low Prôtein đạt tiêu chuẩn chất lượng riêng của khách hàng và được khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm cao su ly tâm Low Prôtein cũng là dòng sản phẩm xu hướng của thế giới, đang có nhu cầu tiêu thụ cao.

 

Đặc thù sản xuất cao su ly tâm yêu cầu rất khắt khe về chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất và kiểm soát chất lượng. Trước nhu cầu ngày càng tăng về mủ latex ly tâm cô đặc trên thị trường thế giới và trong nước do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Tập đoàn ghi nhận nỗ lực các đơn vị khi chủ động mở rộng thêm nguồn nguyên liệu như mở rộng tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu đầu vào, đưa nguồn nguyên liệu cao su thu mua vào sản xuất… Song song với việc mở rộng nguồn nguyên liệu, các đơn vị đã tăng cường kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo sản xuất sản phẩm đạt chất lượng khi cung cấp đến khách hàng.

 

Cao su tờ RSS đẩy mạnh chất lượng các chỉ tiêu cơ lý, hóa lý

 

Năm 2020, Tập đoàn có 10 đơn vị sản xuất sản phẩm RSS gồm: Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Phú, Bình Thuận, Quảng Nam, Kon Tum, Chư Păh, Mang Yang, Tân Biên K, Viện Nghiên cứu Cao su VN. Sản phẩm RSS của Công ty Bình Long và Đồng Phú có chất lượng nổi trội so với các đơn vị có sản xuất RSS trong Tập đoàn.

 

Nhìn chung, chất lượng cao su RSS của Tập đoàn cần nhiều cải thiện để đáp ứng yêu cầu của các hãng vỏ xe lớn và cạnh tranh được với các nước trong khu vực, đặc biệt là chất lượng các chỉ tiêu cơ lý, hóa lý. Tiến độ nâng cao chất lượng các chỉ tiêu cơ lý, hóa lý của sản phẩm RSS đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng TCCS 104:2017 của Tập đoàn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh nhiều yếu tố như lò xông sấy, mở rộng khu phơi, kỹ thuật tạo đông, thời gian phơi ráo… trong khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm RSS hiện có đang cao và nguồn cung sản phẩm RSS trên thị trường Việt Nam còn hạn chế.

 

Chất lượng cao su cốm ổn định

 

VRG có 11 loại sản phẩm cao su cốm được chế biến trong năm 2020 gồm: SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR L, SVR 5, SVR 5S, SVR CV40, SVR 10CV, SVR 20CV. Sản phẩm cao su cốm chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm chế biến (85%).

 

Sản phẩm SVR L, SVR 5S chủ yếu sản xuất tại Công ty Dầu Tiếng, Đồng Nai, Phú Riềng, Phước Hòa… Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 3769:2016, có chất lượng các chỉ tiêu hóa lý ổn định và đạt yêu cầu chất lượng riêng của khách hàng.

 

Sản phẩm SVR 10CV có 2 công ty sản xuất là Dầu Tiếng, Đồng Nai. Sản phẩm của Công ty Dầu Tiếng có chất lượng đạt TCVN 3769:2016 và đạt yêu cầu của khách hàng, ổn định sản xuất qua nhiều năm.

 

Các sản phẩm SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, SVR 20 đang được liên tục nâng cao chất lượng, cải thiện độ đồng đều chất lượng, đảm bảo đạt chất lượng để phát triển sản phẩm cao su thương hiệu VRG của Tập đoàn.

 

Toàn Tập đoàn có 301.468 tấn sản phẩm SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, SVR 20 được kiểm tra chất lượng. Tỉ lệ sản phẩm chế biến đạt chất lượng theo TCCS 112:2017 được dán tem nhãn VRG để tiêu thụ trong năm 2020 là 258.758 tấn, đạt 90% tỉ lệ sản phẩm đạt chất lượng. Chất lượng sản phẩm có nhiều cải thiện, đạt độ đồng đều chất lượng trong lô hàng. Tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS 112:2017 đều tăng.

 

Phát triển các sản phẩm cao su ly tâm đạt tiêu chuẩn hữu cơ toàn cầu

 

Để đảm bảo yêu cầu chất lượng năm 2021, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng. Đảm bảo kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu, chất lượng quá trình chế biến, thành phẩm, lưu kho và đảm bảo chất lượng đến khách hàng tiêu thụ. Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017.

 

Đối với sản phẩm cao su ly tâm, cải thiện chất lượng đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn TCCS 114:2020, TCVN 6314:2013 và đáp ứng yêu cầu chất lượng từ khách hàng. Không sử dụng TMTD bảo quản nguyên liệu ngoài vườn cây và H2SO4 đánh đông mủ skim.

 

Đối với sản phẩm cao su RSS, tiếp tục cải thiện chất lượng ngoại quan tờ mủ. Kiểm phẩm đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý, hóa lý, cải thiện sản xuất đảm bảo sản phẩm chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng cao su thương hiệu VRG và hướng tới đạt tiêu chuẩn TCCS 104:2017.

 

Đối với sản phẩm cao su cốm (SVR, CSR), Tập đoàn đề nghị các đơn vị có sản phẩm cao su chế biến và gia công chế biến lấy mẫu, kiểm phẩm đúng quy định theo TCVN 3769:2016, TCVN 6086:2020.

 

Trường hợp đơn vị có thực hiện kiểm phẩm giảm mẫu, đề nghị thực hiện đúng theo quy định trong TCVN 8243-2:2018.

 

Chất lượng sản phẩm theo TCCS 112:2017, TCVN 3769:2016 phải đánh giá đủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn. Lưu ý, phải đánh giá chỉ tiêu độ nhớt mooney của sản phẩm SVR 3L, SVR 10. Trường hợp đơn vị không có thiết bị kiểm tra chỉ tiêu độ nhớt Mooney, đề nghị gửi mẫu về các phòng quản lý chất lượng của các công ty thuộc Tập đoàn hoặc Viện NCCSVN để thực hiện.

 

Tăng tỉ lệ sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu trong công văn số 122/CSVN-CN ngày 19/1/2021 về tiêu chuẩn chất lượng cao su thương hiệu VRG, sẵn sàng thực hiện vượt kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG năm 2021 theo Quyết định số 460/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/12/2020 của HĐQT Tập đoàn.

 

Trong năm 2021 và các năm tiếp theo, nghiên cứu và triển khai phát triển các sản phẩm cao su phi truyền thống như cao su ly tâm Low Prôtein, cao su ly tâm cô đặc đạt tiêu chuẩn latex hữu cơ toàn cầu (GOLS), cao su SVR 10 Mix.

 

http://tapchicaosu.vn/2021/04/07/chat-luong-san-pham-cao-su-che-bien-lien-tuc-duoc-nang-cao/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ