Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất 14/11/2023

 

Về nguyên tắc phép năm là quyền của người lao động, nếu người lao động không sử dụng quyền này của mình thì sẽ hết quyền. Do vậy, người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả lương cho những ngày phép năm

 

Người lao động nghỉ phép năm có được tính lương không?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động (NLĐ) làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

 

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

 

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

Đồng thời, cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định nêu trên được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

 

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất - Ảnh 1.

5 năm làm việc, người lao động được thêm 1 ngày nghỉ phép năm

 

Đối với NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

 

Như vậy, trường hợp NLĐ nghỉ phép năm theo quy định nêu trên thì sẽ được tính nguyên lương.

 

NLĐ thôi việc, bị mất việc mà chưa nghỉ phép năm có được thanh toán tiền không?

 

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì trường hợp NLĐ do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

 

Theo đó, tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định nêu trên là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng NLĐ thôi việc, bị mất việc làm.

 

NLĐ có được trả lương cho những ngày đi đường khi nghỉ phép năm không?

 

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

 

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo quy định nên trên do hai bên thỏa thuận.

 

Do đó, có thể thấy việc chi trả tiền lương cho những ngày NLĐ đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm hay không, nếu có thì mức chi trả là bao nhiêu sẽ do NLĐ và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau.

 

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm mới nhất - Ảnh 3.

Các trường hợp khác về nguyên tắc phép năm là quyền của người lao đông, nếu người lao động không sử dụng quyền này của mình thì sẽ hết quyền.

 

Không nghỉ phép năm có được thanh toán tiền không?

 

Căn cứ quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động chỉ trả tiền lương cho người lao động khi chưa nghỉ hàng năm trong hai trường hợp:

 

- Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hàng năm;

 

- Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hết phép năm.

 

Các trường hợp khác về nguyên tắc phép năm là quyền của NLĐ, nếu NLĐ không sử dụng quyền này của mình thì sẽ hết quyền. Do vậy, người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả lương cho những ngày phép năm nếu NLĐ không sử dụng phép năm, trừ 2 trường hợp nêu trên.

 

Tiền phép năm có tính thuế TNCN không?

 

Căn cứ các quy định nêu trên thì ngày nghỉ phép năm là chế độ nghỉ việc có hưởng lương của NLĐ. Do đó, khoản tiền người sử dụng lao động trả cho NLĐ cho những ngày mà NLĐ không nghỉ hết phép năm được xem là tiền lương do người sử dụng lao động trả cho người lao động (hay tiền phép năm).

 

Mà theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các quy định sửa đổi, hướng dẫn liên quan thì tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

Do đó, tiền phép năm mà NLĐ nhận được cũng sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của NLĐ.

 

https://nld.com.vn/cong-doan/che-do-thanh-toan-tien-nghi-phep-nam-moi-nhat-20231113081249927.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ