logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp trong cổ phần hóa 13/10/2017

Thực hiện kế hoạch cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ – Tập  đoàn, hơn 1 năm qua, CĐ Cao su VN đã tham gia sâu sát cùng doanh nghiệp, tập trung tuyên truyền, tham gia xây dựng các phương án, đảm bảo quyền lợi người lao động (NLĐ) khi thực hiện CPH.

 

Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Châu

Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Châu

Báo cáo tham luận tại Hội  nghị đại biểu NLĐ năm 2017 (bất thường) thông qua Phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, vào ngày 25/9, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN, cho biết công tác tuyên truyền, phổ biến phương án CPH đã được các cấp CĐ tuyên truyền sâu rộng đến từng CNVC – LĐ tại các công ty đơn vị.

Thực hiện quy trình CPH doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ; tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ trong quá trình CPH Công ty  mẹ  –  Tập đoàn, tổ chức CĐ luôn sâu sát, đồng hành. Các nội dung như thực hiện chế độ lao động dôi dư, chính sách mua cổ phần ưu đãi, phương án phân chia quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ mua cổ phần ưu đãi… được triển khai đến cấp tổ sản xuất, tổ CĐ.

Để chủ động và đảm bảo tiến độ CPH, nhất là công tác lập phương án lao động và giải quyết chính sách cho NLĐ, các cấp CĐ cũng đã chủ động cùng chuyên môn rà soát và cập nhật danh sách lao động có mặt tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp vào thời điểm 31/8/2017.

Vấn đề sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi đã được CĐ và chuyên môn cùng bàn bạc, thống nhất phương án sử dụng và công khai minh bạch đến NLĐ. Ở các công ty, đơn vị còn dán danh sách người nhận tại các bản tin ở các tổ, đội, cũng như danh sách người được mua cổ phần ưu đãi.

Để chuẩn bị thông qua phương án CPH, trước ngày diễn ra hội nghị gần nửa tháng, CĐ Cao su VN đã liên tịch cùng Tập đoàn, chỉ đạo các công ty, đơn vị lấy ý kiến NLĐ góp ý phương án cổ phần, phương án lao động và danh sách giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ khi CPH.

CĐ tham gia rà soát và tính toán lại toàn bộ thời gian tham gia BHXH của NLĐ để làm căn cứ tính chế độ dôi dư; tính toán chế độ cho NLĐ dôi dư theo đúng quy định của pháp luật.

Theo phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động có tên trong danh sách 20 công ty TNHH MTV và 4 đơn vị sự nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (31/8/2017) là 43.630 người. Tổng số lao động tiếp tục làm việc sau CPH Công ty mẹ – Tập đoàn 42.770 người. Chính sách đối với NLĐ dôi dư tuyển dụng trước và sau ngày 21/4/1998 hơn 42 tỷ đồng.

Khi CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, tổ chức CĐ được mua tổng khối lượng 1.087.179 cổ phần, tương đương 0,03% vốn điều lệ (giá bán bằng 60% giá bán đấu giá thành công thấp nhất). Trước đó, ban chấp hành CĐ các công ty, đơn vị đã rà soát, cân đối nguồn tích lũy tài chính CĐ để đăng ký mua cổ phần ưu đãi.

Tại Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2017 (bất thường) thông qua Phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua kiến nghị đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho CĐ Cao su VN được mua cổ phần ưu đãi theo tiêu chuẩn của tổ chức CĐ và đề nghị cho 36 CB.CNV Cơ quan CĐ Cao su VN được mua cổ phần ưu đãi như CB.CNV Tập đoàn.

 

Anh Thư – Minh Tâm

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/trang-tin-cong-doan/cong-doan-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-trong-co-phan-hoa.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ