logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư hơn 12 tỷ USD ra nước ngoài 16/10/2020

 

Tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài của 23 doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn nhà nước chi phối là 12,2 tỷ USD, đến nay đã giải ngân được hơn 6,1 tỷ USD.

 

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư hơn 12 tỷ USD ra nước ngoài

 

Năm 2019 lỗ phát sinh 154 triệu USD, trước đó, năm 2018 số lỗ là 352 triệu USD.

 

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư hơn 12 tỷ USD ra nước ngoài

23 DNNN đang đầu tư 123 dự án ra nước ngoài. Ảnh: Internet.

 

PVN dẫn đầu

Đây là những con số đáng chú ý tại báo cáo của Chính phủ về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN.

 

Theo đó, tính đến 31/12/2019, có 23 DNNN và DN có vốn nhà nước chi phối có dự án đầu tư ra nước ngoài, thực hiện đầu tư tại 123 dự án, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản và hàng không...

 

Tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài hiện nay là 12,2 tỷ USD, trong đó 3 tập đoàn đầu tư lớn nhất gồm: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) 6,8 tỷ USD (chiếm 56%), Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel) gần 3 tỷ USD (chiếm 25%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là 1,4 tỷ USD (chiếm 12%).

 

Năm 2019, các DN vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện là 273 triệu USD, chủ yếu tập trung tại 3 DN có số vốn đầu tư ra nước ngoài lớn (PVN 72 triệu USD; Viettel 188 triệu USD và VRG 13 triệu USD).

 

Lũy kế đến ngày 31/12/2019, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện của các DN là 6,1 tỷ USD (bằng 50,47% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký); số còn phải tiếp tục đầu tư ra nước ngoài là hơn 6 tỷ USD.

 

Trong đó, DN chiếm tỷ trọng lớn nhất là PVN với số vốn đầu tư ra nước ngoài luỹ kế là 3,1 tỷ USD (chiếm 51%), Viettel đứng thứ hai với 1,8 tỷ triệu USD (chiếm 29%), VRG đứng thứ 3 với 936 triệu USD (chiếm 15%).

 

Về tình hình thu hồi vốn đầu tư và chuyển tiền về nước, báo cáo của Chính phủ cho biết, trong năm 2019, đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài đã có báo cáo thì số tiền chuyển về nước là 434 triệu USD, tập trung chủ yếu tại PVN (300 triệu USD) và Viettel (114 triệu USD). Trong đó thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia và lãi cho vay là 234 triệu USD.

 

Lũy kế đến ngày 31/12/2019, 9 DN đã có số thu từ các dự án tại nước ngoài chuyển về nước với số tiền gần 3 tỷ USD, bằng 48,6% vốn đầu tư đã thực hiện.

 

Năm 2019 lỗ phát sinh 154 triệu USD

 

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2019, có 19 DNNN và DN có vốn nhà nước có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu, tổng doanh thu năm 2019 của các dự án tại nước ngoài là 7,18 tỷ USD. Trong đó, phát sinh doanh thu chủ yếu trong các lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, viễn thông, lĩnh vực trồng và chế biến cao su.

 

Năm 2019, tổng lợi nhuận của các dự án đầu tư nước ngoài có lãi đạt 583 triệu USD, bằng 107% so với năm 2018 (548 triệu USD).

 

Trong khi đó tổng số lỗ phát sinh năm 2019 của các dự án đầu tư ra nước ngoài báo lỗ là 154 triệu USD, bằng 45% tổng số lỗ năm 2018 (352 triệu USD).

 

Theo đánh giá của Chính phủ, lĩnh vực viễn thông, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ dầu khí là các lĩnh vực có dự án phát sinh lãi; lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và khai thác khoáng sản có tỷ lệ dự án lãi thấp (11% và 17%). Trong đó, lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí có giá trị đầu tư cao nhưng nhiều dự án không thành công, dừng, giãn tiến độ.

 

Chính phủ cũng nhận định, hoạt động đầu tư ra nước ngoài năm 2019 so với năm 2018 chưa có nhiều chuyển biến tích cực và chưa đạt kỳ vọng đầu tư. Ngoài những nguyên nhân khách quan (như chính trị, chính sách đầu tư nước sở tại... ) thì nguyên nhân chủ quan là vấn đề về năng lực quản lý, quản trị rủi ro, năng lực dự báo thị trường và kinh nghiệm trong đầu tư ra nước ngoài.

 

http://vinanet.vn/kinh-te/doanh-nghiep-nha-nuoc-dau-tu-hon-12-ty-usd-ra-nuoc-ngoai-735576.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ