logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Gỗ Thuận An đặt kế hoạch 2021 đi ngang, trả cổ tức tỷ lệ 12% 23/03/2021

 

Gỗ Thuận An đặt kế hoạch tổng doanh thu trên 593 tỷ đồng và lãi sau thuế trên 18,9 tỷ đồng. Mục tiêu cổ tức năm 2021 duy trì ở mức 12%.

 

Chế biến gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 18/03/2021. Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với các chỉ tiêu không quá biến động so với thực hiện trong 2020. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt trên 593,6 tỷ đồng (xấp xỉ 2020) và lãi sau thuế tối thiểu 18,9 tỷ đồng (tăng 3%).

 

Về phân phối lợi nhuận, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Đây cũng là tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2021.

 

Năm 2020, Gỗ Thuận An đem về 568 tỷ đồng doanh thu thuần, 23 tỷ đồng lãi trước thuế và 18,3 tỷ đồng lãi sau thuế. Công ty đã thực hiện 88% kế hoạch doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

 

Trên sàn, giá cổ phiếu GTA hiện đang được giao dịch quanh mức 14.800 đồng/cp (chốt phiên 19/3). Cổ phiếu GTA tăng giá 22% trong 3 tháng gần đây, với khối lượng giao dịch bình quân khoảng 4.200 đơn vị/phiên. 

 

https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/go-thua-n-an-da-t-ke-hoa-ch-2021-di-ngang-tra-co-tuc-ty-le-12-1287667.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ