logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế áp dụng từ đầu năm 2023 30/12/2022

 

Quy trình giám định bảo hiểm y tế mới; có thể đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tại nhà; nhận thẻ bảo hiểm y tế hộ người thân không cần mang sổ hộ khẩu là loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2023…

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

 

Từ đầu năm 2023, nhiều quy định mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế sẽ chính thức được áp dụng.

 

Có thể đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tại nhà

 

Theo Quyết định số 3510/QĐ-BHXH năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2023) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp chỉ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm cả đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp bảo hiểm y tế, thay đổi đối tượng từ nhóm khác sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Như vậy, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký mua thẻ và đóng tiền bảo hiểm y tế thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội.

 

Tuy nhiên, theo Điều 2 Quyết 3510/QĐ-BHXH, tính năng đăng ký bảo hiểm y tế online trên Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ áp dụng cho các nhóm đối tượng sau: Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ nghèo đa chiều; người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

 

Thực hiện song song 2 hình thức giám định bảo hiểm y tế

 

Từ ngày 1/1/2023, Quyết định số 3618/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra những quy định mới về Quy trình giám định bảo hiểm y tế. Theo định này, đối tượng áp dụng sẽ là cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Quyết định số 3618/QĐ-BHXH hướng dẫn cụ thể 2 hình thức giám định được thực hiện song song bao gồm: Giám định chủ động (đây là giám định do cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện); giám định tự động (đây là hình thức giám định sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử).

 

Cùng với đó, quy trình giám định mới cũng hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo 3 hình thức: Giám định trên dữ liệu; giám định trên hồ sơ, tài liệu và giám định thanh toán trực tiếp.

 

Sửa hướng dẫn về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

 

Điều 37 Luật Cư trú 2020 đã sửa đổi thuật ngữ về hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế tại Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014 với định nghĩa như sau: “Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú”.

 

Để thống nhất quy định sửa đổi này với các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP, trong đó sửa đổi quy định về nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

 

Theo đó, những người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bao gồm: Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú; những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú; những người có chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

 

Nhận thẻ bảo hiểm y tế hộ người thân không cần mang sổ hộ khẩu

 

Với việc bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023 trở đi, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP điều chỉnh một số thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế sau khi bỏ sổ hộ khẩu, bao gồm thủ tục cấp, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi nhờ người thân nhận kết quả hộ.

 

Cụ thể, tại mục 4, phần hướng dẫn của Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 104 đã bỏ cụm từ “bản sao sổ hộ khẩu” trong số các giấy tờ mà người đi nhận kết quả thay phải xuất trình nhằm chứng minh quan hệ là nhân thân hoặc giám hộ đối với người được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

 

Vì vậy, trường hợp người thân hoặc người giám hộ đi nhận kết quả thay thì phải xuất trình các giấy tờ sau: Giấy hẹn; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân gồm bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy kết hôn hoặc Giấy xác nhận cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc quyết định công nhận việc giám hộ.

 

https://vneconomy.vn/loat-chinh-sach-moi-ve-bao-hiem-y-te-ap-dung-tu-dau-nam-2023.htm

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ