logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Luật Quản lý thuế 2019 04/07/2019

 

Không bị phạt nếu thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế là nội dung đáng chú ý được nêu tại Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019.

 

Luật Quản lý thuế 2019

 

Theo đó, người nộp thuế có các quyền lợi sau:

 

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không bị tính tiền chậm nộp nếu thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 

- Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; Cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế;

 

- Được nhận văn bản liên quan nghĩa vụ thuế khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

 

- Yêu cầu cơ quan thuế giải thích việc tính thuế, ấn định thuế, yêu cầu giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu;

 

- Được giữ bí mật thông tin;

 

- Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế, được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền không được hoàn và căn cứ pháp lý với số tiền không được hoàn;

 

- Được nhận quyết định xử lý thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu giải thích, bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra, thanh tra…

 

- Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây ra;

 

- Được khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

 

- Được tra cứu, xem và in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế về giao dịch điện tử;…

 

Luật quản lý thuế 2019 cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế… Việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn cũng bị nghiêm cấm.

 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo tháng; là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo quý.Với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm…

 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Luật này:

- Làm hết hiệu lực Luật Quản lý thuế 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012;...

- Làm hết hiệu lực một phần Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 2016.

- Bổ sung Luật Kế toán 2015.

Xem chi tiết Luật 38/2019/QH14 tại đây.

 

http://vinanet.vn/chinh-sach1/luat-quan-ly-thue-2019-714342.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ