logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Nam Tân Uyên dự kiến chia cổ tức 80% cho năm 2020 12/03/2021

 

Nam Tân Uyên dự kiến chia cổ tức năm 2020 với theo tỷ lệ 80%, tổng giá trị 192 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 60% bằng tiền cuối năm ngoái.

 

Theo báo cáo thường niên, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ 80%, tương ứng với tổng giá trị gần 192 tỷ đồng.

 

Năm ngoái công ty này ghi nhận tổng doanh thu tăng 14% lên 476 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 18% lên 280 tỷ đồng. Như vậy, giá trị chia cổ tức chiếm khoảng 66% lợi nhuận đạt được.

 

Trước đó vào cuối năm 2020, Nam Tân Uyên từng thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền theo tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Như vậy công ty dự kiến còn chia thêm 20% trong thời gian tới.  

 

Trên thị trường cổ phiếu NTC có giá 267.400 đồng/cp, tương đương với giá trị vốn hóa khoảng 6.400 tỷ đồng. Công ty đang có 3 cổ đông lớn là Cao su Phước Hòa sở hữu 32,85%, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có 20,42% và Đầu tư Sài Gòn VRG nắm giữ 19,62%.

 

https://ndh.vn/doanh-nghiep/nam-tan-uyen-du-kien-chia-co-tuc-80-cho-nam-2020-1287032.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ