logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát động thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 04/10/2022

 

VRG và Công đoàn (CĐ) Cao su VN vừa liên tịch Phát động phong trào “Thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2022” nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 — 28/10/2022); chào mừng Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội IX CĐ Cao su Việt Nam.

 

Tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng. Ảnh: NK.

 

Trong kế hoạch liên tịch số 532/KHLT/ CSVN-CĐCS ngày 6/9 VRG và CĐ CSVN nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động SXKD đã dần trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá dầu, lương thực, lạm phát tăng cao tạo ra những thách thức, rủi ro cho nền kinh tế, làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Ngoài ra, các yếu tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào tắc nghẽn,… cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tập đoàn. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Đảng ủy Tập đoàn đến các cơ sở Đảng trực thuộc; sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể NLĐ nên đến nay, các chỉ tiêu SXKD, nhiệm vụ chính trị cơ bản đạt được theo kế hoạch đề ra.

 

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2021, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD của Tập đoàn, TGĐ VRG và Ban thường vụ CĐ CSVN liên tịch phát động phong trào thi đua “nước rút 4 tháng cuối năm 2022” trong cán bộ, đoàn viên và NLĐ, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 93 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929- 28/10/2022), 125 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam và chào mừng Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ Cao su Việt Nam lần IX.

 

Mục tiêu thi đua: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

 

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn).Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đơn vị, của cấp ủy Đảng theo hướng trọng tâm và hiệu quả, đẩy mạnh phong trào “Thi đua yêu nước”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và đơn vị, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, dân vận, phát huy vai trò của CĐ, Đoàn Thanh niên để thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

 

Xây dựng đơn vị không ngừng vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng VRG phát triển bền vững, toàn diện, là Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước.

 

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, ổn định đời sống, việc làm cho NLĐ ngày càng tốt hơn.

 

Tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ, thi đua giữa các đơn vị trong Tập đoàn, xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

 

Động viên cán bộ, viên chức, NLĐ và đoàn viên phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của đơn vị thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 93 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2022) và thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng 4 tháng cuối năm 2022.

 

Tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm cao su của đơn vị, của Tập đoàn. Ảnh: Vũ Phong.

 

Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”

 

Các đơn vị thành viên căn cứ vào tình hình thực tế tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp từng vườn cây (khai thác, kiến thiết cơ bản, tái canh) nhằm thích nghi và ứng phó với các khó khăn trong sản xuất.

 

Có giải pháp tiết kiệm chi phí, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tận dụng tối đa có hiệu quả các nguồn lực, cơ hội, để kiểm soát suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm để đảm bảo lợi nhuận. Các đơn vị thành viên cần quản lý chặt chẽ, bảo vệ tốt vườn cây kinh doanh, vườn cây kiến thiết cơ bản, không để tình trạng thất thoát mủ cao su; đảm bảo vườn cây thông thoáng, thực hiện tốt công tác chống cháy, tuyệt đối không để tình trạng cháy nổ trong những tháng cuối năm 2022.

 

Tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm cao su của đơn vị, của Tập đoàn gắn với thương hiệu VRG; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, kết nối trở lại các đối tác trong và ngoài nước để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo tiền lương công nhân; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất gỗ nhân tạo (MDF, HDF…); các biện pháp tích cực thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Tập đoàn khi dịch Covid-19 bình thường trở lại để tăng doanh thu, lợi nhuận cho các đơn vị, cho Tập đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Phát triển kinh tế gia đình”; “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở”; Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

 

Tiểp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp hay, an toàn, chi phí thấp trong công tác phòng chống dịch trên tinh thần phòng ngừa tích cực, không lơ là chủ quan, thực hiện tốt “mục tiêu kép” Đợt thi đua nước rút 4 tháng cuối năm được diễn ra từ ngày 1/9 – 31/12/2022.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/10/04/phat-dong-thi-dua-nuoc-rut-4-thang-cuoi-nam/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ