logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Sản phẩm cao su thiên nhiên thương hiệu VRG nâng cao vị thế của Tập đoàn 24/03/2023

 

Sản phẩm cao su thiên nhiên thương hiệu VRG đã góp phần tăng tăng cơ hội mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời, hỗ trợ tích cực cho các công ty cao su thành viên mới và các công ty chưa có thương hiệu mạnh thừa hưởng giá trị thương hiệu mà Tập đoàn mang lại.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG (thứ 5 từ phải qua) và ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG (thứ 4 từ trái qua) trao thưởng các công ty cao su có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG giai đoạn 2018 – 2022

 

Tập đoàn đã sản xuất 1,22 triệu tấn cao su thiên nhiên thương hiệu VRG

 

Ngày 23/3, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả xây dựng, phát triển sản phẩm cao su thiên nhiên thương hiệu VRG giai đoạn 2018 – 2022 và Định hướng giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến 2030”.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG trao bằng khen cho các công ty

 

Các báo cáo, tham luận tại hội nghị đã đi sâu vào các nội dung từ định hướng phát triển cao su thiên nhiên (CSTN) thương hiệu VRG. Các giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả, tồn tại, các bài học kinh nghiệm hướng đến tiếp tục gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

 

Các công ty cao su nhận bằng khen của TGĐ VRG có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG giai đoạn 2018 – 2022

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG, cho biết: “Tập đoàn hiện có 53 công ty có sản phẩm cao su chế biến và gửi nguyên liệu gia công chế biến. Trong đó, 51 công ty có sản phẩm CSTN thương hiệu VRG và đã sản xuất được 1,22 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch. Phát triển 10 chủng loại sản phẩm cao su có thế mạnh, có chất lượng vượt trội, đồng đều, ổn định. Sản lượng chế biến tăng trưởng qua các năm, đạt định hướng của Tập đoàn và đảm bảo tỉ lệ sản phẩm đạt chất lượng để thực hiện định hướng phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG”.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Nếu như trước năm 2018, Tập đoàn từ vị trí chưa có sản phẩm CSTN thương hiệu VRG trên thị trường, khách hàng khó phân biệt được đâu là sản phẩm của đơn vị thành viên Tập đoàn, đâu là sản phẩm của các đơn vị cao su không thuộc Tập đoàn, nhận diện thương hiệu sản phẩm cao su của các thành viên Tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Thì đến hết năm 2022, Tập đoàn đã có 1,22 triệu sản phẩm CSTN thương hiệu VRG cung cấp ra thị trường. Từ năm 2022 trở đi, hàng năm Tập đoàn cung cấp trên 400.000 tấn sản phẩm CSTN thương hiệu VRG.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG (thứ 5 từ phải qua) và ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG (thứ 4 từ trái qua) trao thưởng cho các công ty cao su nhận bằng khen của TGĐ VRG có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG năm 2022

 

Xây dựng cao su thiên nhiên VRG thành thương hiệu mạnh quốc gia

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị cao su thành viên trong việc củng cố chất lượng, tạo dựng thương hiệu riêng. Đặc biệt là đẩy mạnh phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG đem lại nhiều kết quả nổi bật trong giai đoạn 2018 – 2022.

 

Lãnh đạo VRG trao thưởng các công ty có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG năm 2022

 

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị thành viên cần tập trung tham mưu và đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng, xây dựng bảo hộ nhãn hiệu của Tập đoàn. Quảng bá, tiêu thụ rộng rãi sản phẩm CSTN thương hiệu VRG, cùng nhau xây dựng thành thương hiệu mạnh của quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của Tập đoàn đối với ngành cao su Việt Nam, góp phần định hướng nâng cao chất lượng cao su Việt Nam và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới” – ông Lê Thanh Hưng, chỉ đạo.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Cao su là một trong những ngành quan trọng và then chốt, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Định hướng xây dựng, phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG của Tập đoàn là định hướng chiến lược quan trọng, góp phần khắc phục những tồn tại, khó khăn của ngành, đóng góp vào hiệu quả SXKD của toàn Tập đoàn.

 

Các công ty cao su nhận bằng khen của TGĐ VRG có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG năm 2022

 

Tại hội nghị, TGĐ VRG đã khen thưởng 18 công ty thành viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG giai đoạn 2018 – 2022 và 25 công ty thành viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển sản phẩm CSTN thương hiệu VRG năm 2022.

 

http://tapchicaosu.vn/2023/03/24/san-pham-cao-su-thien-nhien-thuong-hieu-vrg-nang-cao-vi-the-cua-tap-doan/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ