logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thanh lý tài sản, cao su Phước Hòa giữ được lợi nhuận bất chấp doanh thu sụt giảm sâu 18/04/2018

 

Trong quý 1/2018, cao su Phước Hòa thanh lý bớt tài sản cố định và thu về lợi nhuận khác hơn 75 tỷ đồng và khoản này là trọng yếu trong cơ cấu lợi nhuận của công ty.

 

 

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 của riêng công ty mẹ.

 

Quý 1 năm nay, Cao su Phước Hòa đạt doanh thu 193,65 tỷ đồng, giảm sâu hơn 40% so với con số 328 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán thấp hơn cùng kỳ đã giúp Phước Hòa đạt lãi gộp 16,25 tỷ đồng, chỉ giảm 25% chứ không giảm mạnh như doanh thu thuần.

 

Eo hẹp nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính, cao su Phước Hòa tiết giảm mạnh các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Nỗ lực này cuối cùng cũng giúp  cao su Phước Hòa đạt lãi thuần 4,9 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

 

Trong quý 1/2018, cao su Phước Hòa thanh lý bớt tài sản cố định và thu về lợi nhuận khác hơn 75 tỷ đồng, cùng kỳ đạt lãi khác 74,6 tỷ đồng. Khoản thu nhập khác trở thành phần trọng yếu trong hoạt động kinh doanh trong quý 1/2018, giúp cao su Phước Hòa giữ được lợi nhuận 64,2 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2017.

 

Phương Chi

Theo Nhịp sống kinh tế

http://cafef.vn/thanh-ly-tai-san-cao-su-phuoc-hoa-giu-duoc-loi-nhuan-bat-chap-doanh-thu-sut-giam-sau-20180417175240103.chn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ