logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW tại Công đoàn Cao su Việt Nam 20/06/2024

 

Ngày 19/6, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) đã có buổi khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tại Công đoàn Cao su Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt nội dung làm việc

 

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân được giữ vững và nâng cao. Đội ngũ công nhân lao động các đơn vị có sự trưởng thành về nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, trình độ học vấn, tay nghề chuyên môn. Các chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động được cải thiện. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC LĐ được phát huy rõ nét.

 

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Hàng năm, cấp ủy và chuyên môn các đơn vị phối hợp với cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW để triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong đơn vị để thực hiện.

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Lê Văn Thủy báo cáo tại buổi làm việc

 

Công đoàn Cao su Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân lao động thông qua nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện làm việc, sản xuất kinh doanh của NLĐ như: tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm, học tập Chỉ thị, Nghị quyết, phát hành sổ tay, tài liệu, băn rôn, áp phích, tờ gấp, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Qua đó NLĐ thực hiện tốt nghĩa vụ và biết đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

 

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam thiệu về Tập đoàn và phong trào CNVC LĐ

 

Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, sôi nổi, mang lại hiệu quả cao, nổi bật nhất là các phong trào: thi đua lao động giỏi, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, luyện tay nghề – thi thợ giỏi, Phong trào Xanh – sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, Phong trào Thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hằng năm…

 

Thông qua các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng từng bước đổi mới. việc tuyên dương, tôn vinh, nhân rộng những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua tại cơ sở được thực hiện thường xuyên và kịp thời, tạo động lực để NLĐ ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Ông Đào Quang Đán – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng chia sẻ về hoạt động công đoàn của công ty

 

Các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, đời sống của người lao động; động viên, thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo lễ Tết; các hoạt động tri ân NLĐ; xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, chương trình “Ánh sáng Công đoàn”, “Thiết chế văn hóa cơ sở”. Các chế độ chính sách của người lao động đều được đảm bảo theo quy định của pháp luật lao động và quy định trong thỏa ước lao động tập thể cấp ngành và TƯLĐTT của đơn vị.

 

Công đoàn các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Thu nhập, đời sống của người lao động được cải thiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp, phong trào văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên từ cấp ngành đến cơ sở.

 

Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chia sẻ các hoạt động chăm lo cho NLĐ

 

Các cấp ủy Đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được triển khai đồng bộ, thường xuyên.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các cấp công đoàn được thực hiện thường xuyên, công tác phát động và nhân rộng những mô hình, điển hình được chú trọng; chất lượng tổ chức, cán bộ công đoàn ngày càng được nâng lên.

 

Lãnh đạo ban chuyên môn TLĐ trao đổi tại buổi làm việc

 

Đối với Nghị quyết 02, sau 3 năm, các cấp công đoàn cao su đã phát triển 14.235 đoàn viên. Công đoàn các cấp luôn chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ. Toàn Ngành có 105.855 lượt công nhân được nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có 65.740 lượt công nhân nâng cao trình độ học vấn và 7.500 lượt công nhân nâng cao tay nghề khai thác mủ cao su. Riêng năm 2022 Tập đoàn đã phê duyệt chi phí đào tạo hơn 17 tỷ đồng cho 15.077 lượt người tham gia đào tạo tập huấn ngắn hạn, trong đó đào tạo khai thác mủ với kinh phí hơn 9 tỷ đồng cho 8.118 lượt người và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ với kinh phí hơn 8 tỷ đồng cho 6.959 lượt người.

 

Sau 3 năm triển khai, với nhiều cách làm phù hợp, quyết liệt, đồng bộ, sát thực hướng về cơ sở, hướng về người lao động, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động. Đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn ngành luôn đoàn kết, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch TLĐ cho rằng, các cấp Công đoàn Cao su đã nhận thức rất đúng, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện hai Nghị quyết. Các cấp Công đoàn đã kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện.

 

Riêng với Nghị quyết 02, các cấp công đoàn đã tham gia tích cực vào tuyên truyền, vận động, giáo dục để từ đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, tạo mội trường để NLĐ phấn đấu và làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, nâng cao đời sống cho NLĐ.

 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Các cấp công đoàn cao su đã quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, có nhiều cách làm mới, mô hình hay, tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Ngành cao su dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động công đoàn luôn được duy trì đầy đủ với đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên môn cao, nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát.

 

Sau 15 năm thực hiện NQ20, số lượng chất lượng đoàn viên người lao động có sự trưởng thành quan trọng và toàn diện, góp phần nâng cao vị thế của ngành cao su Việt Nam.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/06/20/tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-khao-sat-viec-thuc-hien-nghi-quyet-20-nq-tw-tai-cong-doan-cao-su-viet-nam/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ